etusivu I ajankohtaista

Rautateiden suuri murros on valmisteltava huolellisesti henkilöstön kanssa

 

Liikenne- ja viestintäministeriö LVM sekä VR-Yhtymä ovat päässeet yhteisymmärrykseen rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamisen etenemisestä.

Veturimiesten liiton puheenjohtaja Tero Palomäki ja Raideammattilaisten puheenjohtaja Teppo Järnstedt kommentoivat päätöstä.

- Hyvä, että tämä pitkä prosessi on saanut päätöksen ja vellova epätietoisuus henkilöstön ympäriltä poistuu. Ilmassa kun on tuntunut olevan monia vaihtoehtoja, Järnstedt sanoo.

- On kuitenkin hyvä, että asiaan perehdytty kunnolla ja lähdetty kehittämään rautatieliikenteen kilpailua maltilla ja vaiheittain eikä tehty rakenteellisia muutoksia enemmän kuin on tarpeen, Palomäki sanoo.

Puheenjohtajien mukaan tämä on erittäin suuri murros rautateillä, joka tulee valmistella huolellisesti. 

- On tärkeää että henkilöstö otetaan mukaan jatkovalmisteluun ja sovitaan pelisäännöt millä turvataan työntekijöiden asema sekä työehdot muutostilanteessa.

Kilpailun avaaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että VR:n yksinoikeudesta liikennöidä Suomen rataverkolla luovutaan ensi vuosikymmenellä. Silloin rautateiden henkilöliikennemarkkinoille voi tulla muitakin toimijoita.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) on tyytyväinen, että VR:n kanssa on sovittu jatkoaskelista.

- On hienoa, että valmistelu etenee ja pääsemme vahvistamaan kilpailun etenemisen aikataulun kaikille Suomen rautatieliikenteestä kiinnostuneille toimijoille. Jo tässä vaiheessa haluan kiittää kaikkia työssä mukana olleita.

- Tehtävää riittää vielä kilpailutusasiakirjojen valmistelussa ja monitoimijaympäristön turvallisuuden varmistamisessa.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamisesta 10.4. 2017. LVM:n mukaan kilpailun avaamisessa on edetty tämän päätöksen mukaisesti ja sovitussa aikataulussa.

Uudistuksessa tavoitellaan parempia palveluja junamatkustajille ja hyötyjä koko yhteiskunnalle. Rautatieliikenteen kehittäminen on välttämätöntä päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi.

Rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaaminen aloitetaan talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa sovitun mukaisesti Etelä-Suomen taajamajunaliikenteestä tavoitteena käyttöoikeussopimus. Etelä-Suomen taajamaliikenteen kilpailutusmallin kokemuksia hyödynnetään muun henkilöliikenteen kilpailun avaamisen mallissa.

LVM ja VR tekevät yhteistyötä kilpailun avaamisen edellyttämien yhtiöjärjestelyjen toteuttamiseksi. Tavoitteena on, että kilpailutettu liikennöinti alkaa kesäkuussa 2022.

VR luovuttaa LVM:lle kaikki kilpailun järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot, jotka voivat liittyä esim. liikenteen volyymeihin, kalustoon tai henkilöstöön.

VR ja LVM perustavat kalustoyhtiön sekä kiinteistöyhtiön erityistehtäväyhtiöiksi LVM:n omistajaohjaukseen. Tavoitteena on, että perustettavat yhtiöt ovat toiminnassa viimeistään 31.12. 2018.

Kalustoyhtiöön siirretään kaikki Etelä-Suomen taajamaliikenteessä käytettävät Sm2- ja Sm4-junat sekä kaluston varaosat ja erikseen määritellyt erityistyökalut. Kalustoyhtiö aloittaa uuden taajamaliikennekaluston hankinnan valmistelut.

Kiinteistöyhtiöön siirretään Etelä-Suomen taajamaliikenteen liikennöinnin kannalta välttämättömät kiinteistöt: VR:n omistamat Helsingin varikon rakennukset ja niihin sisältyvät kiinteät laitteet, sekä Etelä-Suomen taajamaliikenteen liikennealueella sijaitsevat VR-Yhtymän omistamat asemarakennukset määräaloina. VR:llä on käynnissä merkittävä kiinteistökehityshanke Helsingin asema-alueella, jonka omistuksesta VR tulee luopumaan markkinaehtoisesti.

VR yhtiöittää koko kaluston kunnossapitotoimintonsa erilliseen kunnossapitoyhtiöön VR-konsernin sisällä. Kunnossapitoyhtiöön siirretään tarvittava kunnossapitohenkilöstö sekä kaluston kunnossapitoon tarvittavat varaosat, koneet ja laitteet. VR kehittää kunnossapitoyhtiötä operatiivisesti ja liiketoiminnallisesti itsenäiseksi yhtiöksi ja luopuu yhtiön omistuksesta markkinaehtoisesti ennen kilpailutetun liikenteen aloittamista.

powered by eMedia