HALLINTO
etusivu I hallinto

Raideammattilaisten yhteisjärjestön päätösvaltaelimet ovat edustajakokous, valtuusto ja hallitus.

Edustajakokous käyttää sääntöjen mukaisessa järjestyksessä järjestön ylintä päätösvaltaa. Se kokoontuu joka neljäs vuosi, viimeksi edustajakokous pidettiin vuonna 2013. Edustajat kokoukseen valitaan ammattiosastokohtaisilla enemmistövaaleilla siten, että jokaisella osastolla on oikeus valita kokoukseen yksi edustaja alkavaa sataa jäsenmaksunsa maksavaa jäsentä kohti.

Edustajakokous valitsee seuraavaksi nelivuotiskaudeksi järjestön puheenjohtajan sekä valtuuston ja hallituksen jäsenet. Lisäksi kokous käsittelee seuraavan toimintakauden tavoiteohjelman ja talouden suuntaviivat sekä tekee päätökset osastojen esittämistä asioista.

Valtuusto käyttää edustajakokousten välisenä aikana järjestön ylintä päätösvaltaa. Sääntöjen mukaan valtuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa: kevätkokoukseen ja syyskokoukseen.

Kevätkokouksessa liittovaltuusto käsittelee edellisen vuoden toimintakertomuksen ja vahvistaa tilinpäätöksen sekä käsittelee ammattiosastojen esittämät asiat. Syyskokouksessa käsitellään seuraavan vuoden toiminnan painopisteet ja talousarvio sekä päätetään osastojen jäsenmaksun suuruus. Lisäksi syyskokouksella on oikeus muuttaa järjestön ja osaston sääntöjä.

Hallitus johtaa järjestön toimintaa sekä hoitaa järjestön asioita sääntöjen, edustajakokousten ja valtuuston päätösten ja ohjeiden mukaisesti. Hallituksella on myös toimeenpano- ja päätösvalta niissä asioissa, jotka yhdistyslain ja järjestön sääntöjen mukaan eivät kuulu edustajakokoukselle tai valtuustolle.

Hallitus voi valita asioita valmistelevia valiokuntia sekä projekti- tai työryhmiä. Hallitus vastaa kaikista toimistaan valtuustolle ja edustajakokoukselle.

powered by eMedia