etusivu I kurssit

 

Rautatiealan työehtosopimus. Palta/ JHL

VR Yhtymä Oy palveluksessa oleville JHL.n jäsenille suunnatut työnantajan tuen piirissä olevat kurssit 2018.

 

 

 

Raideammattilaisten JHL: n  järjestämä koulutus 2018

 

 Raideammattilaisten yhteisjärjestö

  1. Pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen ajankohtaispäiviä sopimuksen mukaan 2 pv.
  2. Kilpailutuksen vaikutus toimintaympäristöön 2 pv. Helsinki

(sovittava kuukautta ennen tilaisuutta)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

JHL järjestämä koulutus 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurssikuvaus

Alku pv.

Kaupunki/paikka

Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv

Kurssilla perehdytään liiton, paikallisen edunvalvonnan, yhdistysten ja toimijoiden tehtäviin sekä vaikutusmahdollisuuksiin luottamus-, työsuojelu ja yhteistoimintatehtävissä. Kurssi on avoin kaikille jäsenille.

22.01.-26.1.2018

Helsinki/ JHL-opisto

 

 

 

 

Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 3 pv

Kurssilla perehdytään liiton, paikallisen edunvalvonnan, yhdistysten ja toimijoiden tehtäviin sekä vaikutusmahdollisuuksiin luottamus-, työsuojelu ja yhteistoimintatehtävissä. Kurssi on avoin kaikille jäsenille.

19.03.-21.03.2018

Helsinki/ JHL-opisto

Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 3 pv

Kurssilla perehdytään liiton, paikallisen edunvalvonnan, yhdistysten ja toimijoiden tehtäviin sekä vaikutusmahdollisuuksiin luottamus-, työsuojelu ja yhteistoimintatehtävissä. Kurssi on avoin kaikille jäsenille.

17.09.-19.09.2018

Helsinki/ JHL-opisto

 

 

 

 

Kurssin nimi

Kurssikuvaus

Alku pv.

Kaupunki/paikka

 

 

 

 

Työoikeuden peruskurssi, 3 pv

Kurssilla käydään läpi työoikeuden perusteita. Tarkoitus on lisätä  aktiivien normituntemusta ja itsenäistä toimintakykyä sekä valmiuksia ratkaista oikeudellisia kysymyksiä työpaikalla.

19.03.-21.03.2018

Helsinki/ JHL-opisto

Työoikeuden täydennyskurssi sopimusalat, 3 pv

Kurssi sisältää ajankohtaista oikeuskäytännöistä, muuttuvan työelämän näkökulmasta.

12.11.-14.11.2018

Helsinki/ JHL-opisto

Luottamusmiestiedon peruskurssi, kaikki sopimusalat, 3 pv

Kurssi on tarkoitettu kunnan, valtion ja yksityisen sektorin luottamusmiehille. Kurssilla opetellaan luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet sekä syvennetään ymmärrystä luottamusmiehen toimintaympäristöstä. Luodaan pohjaa sopimuskysymyksiin, työlainsäädäntöön ja yhteistoimintaan. Harjoitellaan neuvottelutoimintaa.

16.04.-18.04.2018

Helsinki/ JHL-opisto

Luottamusmiestiedon peruskurssi, kaikki sopimusalat, 3 pv

Kurssi on tarkoitettu kunnan, valtion ja yksityisen sektorin luottamusmiehille. Kurssilla opetellaan luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet sekä syvennetään ymmärrystä luottamusmiehen toimintaympäristöstä. Luodaan pohjaa sopimuskysymyksiin, työlainsäädäntöön ja yhteistoimintaan. Harjoitellaan neuvottelutoimintaa.

19.11.-21.11.2018

Helsinki/ JHL-opisto

Luottamusmiestiedon   peruskurssi, yksityiset sopimusalat, 3 pv

Luottamusmiehen toimintaympäristö ja -oikeudet, rooli yksityisillä aloilla, työlainsäädännön ABC, työelämäkysymysten tietolähteet.

17.01.-19.01.2018

Helsinki/ JHL- opisto

Luottamusmiestiedon

kurssi, rautatieläiset,

 3 pv

 

Paikallinen sopimustoiminta, Työ-aikalaki, vuosilomalaki sekä työaikajärjestelmät.

Tes muutokset

9.4- 11.4. 2018

Helsinki JHL- opisto

 

 

 

 

 

 

Rautatieläisten luottamusmiestiedon täydennyskurssi, kokoava kurssi, 3 pv

 

Työehtosopimuksen rakenne, työaikavaihtoehdot, palkan muodostus, vuosilomat, palkkausjärjestelmät sekä paikallinen sopimustoiminta.

Kilpailukyky työmarkkinoilla

 

 

 

 

 

1.10- 3.10. 2018

Helsinki JHL - opisto

 

Rautatieläisten luottamusmiestiedon täydennyskurssi JHL / palta , kutsu kurssi, 3 pv

 

Kurssi on tarkoitettu toteutettavaksi yhdessä työnantajan kanssa . Osallistujat lm/ tsv sekä työnjoht. Yhteistyön kehittäminen ja tes määräykset

 

 

19.11.2018- 21.11.2018 

Helsinki JHL - opisto

 

Yksityisten alojen luottamusmiesten kokoava kurssi, 2 pv

Ajankohtaiset työmarkkina-asiat yksityisillä sopimusaloilla.

10.12.-12.12.2018

Helsinki/ JHL- opisto

 

Alueellinen koulutus +

 

 

 

 

Ajankohtaista TES

 

 

 

 

Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki sopimusalat, 2 pv

Kurssi on tarkoitettu Varsinais-Suomen alueen aloittaville luottamusmiehille sopimusalasta riippumatta. Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja tutustuvat luottamusmiestiedon lisäksi liiton aluetoimintaan.

12.02.-13.02.2018

Varsinais-Suomi/ Scandic Julia

 

Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki sopimusalat, 2 pv

Kurssi on tarkoitettu Etelä-Suomen alueen aloittaville luottamusmiehille sopimusalasta riippumatta. Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja tutustuvat luottamusmiestiedon lisäksi liiton aluetoimintaan.

15.03.-16.03.2018

Helsinki/ JHL-opisto

 

Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki sopimusalat, 2 pv

Kurssi on tarkoitettu Etelä-Suomen alueen aloittaville luottamusmiehille sopimusalasta riippumatta. Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja tutustuvat luottamusmiestiedon lisäksi liiton aluetoimintaan.

08.10.-09.10.2018

Helsinki/ JHL-opisto

 

        

 

 

Kurssin nimi

Kurssikuvaus

Alku pv.

Kaupunki/ paikka

Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki sopimusalat, 2 pv

Kurssi on tarkoitettu pääkaupunkiseudun aloittaville luottamusmiehille sopimusalasta riippumatta. Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja tutustuvat luottamusmiestiedon lisäksi liiton aluetoimintaan.

07.02.-08.02.2018

Helsinki/ JHL-opisto

Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki sopimusalat, 2 pv

Kurssi on tarkoitettu pääkaupunkiseudun aloittaville luottamusmiehille sopimusalasta riippumatta. Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja tutustuvat luottamusmiestiedon lisäksi liiton aluetoimintaan.

11.04.-12.04.2018

Helsinki/ JHL-opisto

Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki sopimusalat, 2 pv

Kurssi on tarkoitettu pääkaupunkiseudun aloittaville luottamusmiehille sopimusalasta riippumatta. Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja tutustuvat luottamusmiestiedon lisäksi liiton aluetoimintaan.

10.10.-11.10.2018

Helsinki/ JHL-opisto

Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki sopimusalat, 2 pv

Kurssi on tarkoitettu Satakunnan alueen aloittaville luottamusmiehille sopimusalasta riippumatta. Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja tutustuvat luottamusmiestiedon lisäksi liiton aluetoimintaan.

08.02.-09.02.2018

Satakunta/ Pori

Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki sopimusalat, 2 pv

Kurssi on tarkoitettu Pohjanmaan alueen aloittaville luottamusmiehille sopimusalasta riippumatta. Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja tutustuvat luottamusmiestiedon lisäksi liiton aluetoimintaan.

19.02.-20.02.2018

Pohjanmaa/ Kauhava

Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki sopimusalat, 2 pv

Kurssi on tarkoitettu Kaakkois-Suomen alueen aloittaville luottamusmiehille sopimusalasta riippumatta. Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja tutustuvat luottamusmiestiedon lisäksi liiton aluetoimintaan.

25.01.-26.01.2018

Kaakkois-Suomi / Hotelli Lappee, Lappeenranta

Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki sopimusalat, 2 pv

Kurssi on tarkoitettu Sisä-Suomen alueen aloittaville luottamusmiehille sopimusalasta riippumatta. Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja tutustuvat luottamusmiestiedon lisäksi liiton aluetoimintaan.

05.02.-06.02.2018

Sisä-Suomi/ Jyväskylä

Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki sopimusalat, 2 pv

Kurssi on tarkoitettu Sisä-Suomen alueen aloittaville luottamusmiehille sopimusalasta riippumatta. Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja tutustuvat luottamusmiestiedon lisäksi liiton aluetoimintaan.

12.02.-13.02.2018

Sisä-Suomi/ Tampere

Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki sopimusalat, 2 pv

Kurssi on tarkoitettu Oulun, Kainuun ja Lapin alueen aloittaville luottamusmiehille sopimusalasta riippumatta. Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja tutustuvat luottamusmiestiedon lisäksi liiton aluetoimintaan.

15.02.-16.02.2018

Oulu, Kainuu, Lappi/

Lasaretti, Oulu

Luottamusmiesten ajankohtaispäivät, kaikki sopimusalat, 2 pv

Kurssi on tarkoitettu Itä-Suomen alueen luottamusmiehille. Sisältönä ovat ajankohtaiset työmarkkina-asiat.

15.03.-16.03.2018

Itä-Suomi/ Kuopio

Luottamusmiesten ajankohtaispäivät, kaikki sopimusalat, 2 pv

Kurssi on tarkoitettu Itä-Suomen alueen pääluottamusmiehille, luottamusmiehille, varaluottamusmiehille ja yhdistyksen puheenjohtajille. Sisältönä ovat ajankohtaiset työmarkkina-asiat.

06.09.-07.09.2018

Itä-Suomi/ Joensuu

Luottamusmiesten ajankohtaispäivät, kaikki sopimusalat, 2 pv

Kurssi on tarkoitettu Kaakkois-Suomen alueen luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille sekä yhdistysten puheenjohtajille.

08.03.-09.03.2018

Kaakkois-Suomi/ Cumulus, Mikkeli

Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, kaikki sopimusalat, 1 pv

Kurssi on tarkoitettu Sisä-Suomen alueen luottamusmiehille. Sisältönä ovat ajankohtaiset työmarkkina-asiat

22.02.2018

Sisä-Suomi/ Tampere

Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, yksityiset alat, 1 pv

Kurssi on tarkoitettu Sisä-Suomen alueen yksityisten alojen luottamusmiehille. Sisältönä ovat ajankohtaiset työmarkkina-asiat.

11.10.2018

Sisä-Suomi/ Jämsä-Keuruu

Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, kaikki sopimusalat, 1 pv

Kurssi on tarkoitettu Oulun ja Kainuun alueen pääluottamusmiehille, luottamusmiehille sekä yhdistysten puheenjohtajille. Sisältönä ajankohtaiset työmarkkina-asiat.

16.02.2018

Oulu-Kainuu/ Lasaretti, Oulu

Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, kaikki sopimusalat, 1 pv

 

 

 

 

Kurssi on tarkoitettu Oulun ja Kainuun alueen pääluottamusmiehille, luottamusmiehille sekä yhdistysten puheenjohtajille. Sisältönä ajankohtaiset työmarkkina-asiat.

 

09.11.2018

 

 

Oulu-Kainuu/ Scandic Kajanus, Kajaani

Työsuojelun peruskurssi, 5 pv

Kurssilla perehdytään työpaikan työsuojelutoiminnan perusteisiin ja toimintaa ohjaaviin säädöksiin, tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin. Kurssilla perehdytään  työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyöhön sekä lakisääteisen työterveyshuollon tehtäviin. Opitaan käyttämään korjaavaa ja ennakoivaa työsuojelutoimintaa yhteistyössä työpaikan henkilöstön, työnjohdon ja työterveyshuollon kanssa. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu työpaikan työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, -päälliköille, työsuojelutoimikuntien tai vastaavien jäsenille, työsuojeluasiamiehille sekä oman koulutussopimuksen mukaisesti myös luottamusmiehille.

 

15.01-19.01.2018

Helsinki/ JHL-opisto

Työsuojelun peruskurssi, 5 pv

Kurssilla perehdytään työpaikan työsuojelutoiminnan perusteisiin ja toimintaa ohjaaviin säädöksiin, tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin. Kurssilla perehdytään  työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyöhön sekä lakisääteisen työterveyshuollon tehtäviin. Opitaan käyttämään korjaavaa ja ennakoivaa työsuojelutoimintaa yhteistyössä työpaikan henkilöstön, työnjohdon ja työterveyshuollon kanssa. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu työpaikan työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, -päälliköille, työsuojelutoimikuntien tai vastaavien jäsenille, työsuojeluasiamiehille sekä oman koulutussopimuksen mukaisesti myös luottamusmiehille.

12.03.-16.03.2018

Helsinki/ JHL-opisto

Työsuojelun peruskurssi, 5 pv

Kurssilla perehdytään  työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyöhön sekä lakisääteisen työterveyshuollon tehtäviin. Opitaan käyttämään korjaavaa ja ennakoivaa työsuojelutoimintaa yhteistyössä työpaikan henkilöstön, työnjohdon ja työterveyshuollon kanssa. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu työpaikan työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, -päälliköille, työsuojelutoimikuntien tai vastaavien jäsenille, työsuojeluasiamiehille sekä oman koulutussopimuksen mukaisesti myös luottamusmiehille.

03.09.-07.09.2018

Helsinki/ JHL-opisto

Työsuojelun peruskurssi, 5 pv

Kurssilla perehdytään työpaikan työsuojelutoiminnan perusteisiin ja toimintaa ohjaaviin säädöksiin, tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin. Kurssilla perehdytään  työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyöhön sekä lakisääteisen työterveyshuollon tehtäviin. Opitaan käyttämään korjaavaa ja ennakoivaa työsuojelutoimintaa yhteistyössä työpaikan henkilöstön, työnjohdon ja työterveyshuollon kanssa. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu työpaikan työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, -päälliköille, työsuojelutoimikuntien tai vastaavien jäsenille, työsuojeluasiamiehille sekä oman koulutussopimuksen mukaisesti myös luottamusmiehille.

22.10-26.10.2018

Helsinki/ JHL-opisto

Työsuojelun peruskurssi, 5 pv

Kurssilla perehdytään  työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyöhön sekä lakisääteisen työterveyshuollon tehtäviin. Opitaan käyttämään korjaavaa ja ennakoivaa työsuojelutoimintaa yhteistyössä työpaikan henkilöstön, työnjohdon ja työterveyshuollon kanssa. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu työpaikan työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, -päälliköille, työsuojelutoimikuntien tai vastaavien jäsenille, työsuojeluasiamiehille sekä oman koulutussopimuksen mukaisesti myös luottamusmiehille.

26.11.-30.11.2018

Helsinki/ JHL-opisto

Työsuojelun jatkokurssi, 2 osaa, 5 + 5 pv, osa 1/2

Kurssille pääsyyn edellytetään peruskurssin käymistä tai vastaavia tietoja. Kurssilla syvennetään työsuojeluosaamista, työturvallisuus- ja valvontalain tuntemusta sekä kehitetään yhteistyötä työnjohdon ja työpaikan kanssa. Osana jatkokurssia suoritetaan Työhyvinvointikorttikoulutus ja tentti. Koulutusjaksojen välillä tehdään yksilölliset välitehtävät. Jaksot suoritetaan peräkkäisinä. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu työpaikkojen työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, - päälliköille, -asiamiehille sekä työsuojelutoimikuntien tai vastaavien yhteistoimintaelinten henkilöstön edustajille ja oman koulutussopimuksen mukaisesti myös luottamusmiehille.

19.02-23.02.2018

Helsinki/ JHL-opisto

Työsuojelun jatkokurssi, 2 osaa, 5 + 5 pv, osa 1/2

Kurssille pääsyyn edellytetään peruskurssin käymistä tai vastaavia tietoja. Kurssilla syvennetään työsuojeluosaamista, työturvallisuus- ja valvontalain tuntemusta sekä kehitetään yhteistyötä työnjohdon ja työpaikan kanssa. Osana jatkokurssia suoritetaan Työhyvinvointikorttikoulutus ja tentti. Koulutusjaksojen välillä tehdään yksilölliset välitehtävät. Jaksot suoritetaan peräkkäisinä. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu työpaikkojen työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, - päälliköille, -asiamiehille sekä työsuojelutoimikuntien tai vastaavien yhteistoimintaelinten henkilöstön edustajille ja oman koulutussopimuksen mukaisesti myös luottamusmiehille.

27.8.-31.08.2018

Helsinki/ JHL-opisto

Työsuojelun jatkokurssi, 2 osaa, 5 + 5 pv, osa 1/2

Kurssille pääsyyn edellytetään peruskurssin käymistä tai vastaavia tietoja. Kurssilla syvennetään työsuojeluosaamista, työturvallisuus- ja valvontalain tuntemusta sekä kehitetään yhteistyötä työnjohdon ja työpaikan kanssa. Osana jatkokurssia suoritetaan Työhyvinvointikorttikoulutus ja tentti. Koulutusjaksojen välillä tehdään yksilölliset välitehtävät. Jaksot suoritetaan peräkkäisinä. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu työpaikkojen työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, - päälliköille, -asiamiehille sekä työsuojelutoimikuntien tai vastaavien yhteistoimintaelinten henkilöstön edustajille ja oman koulutussopimuksen mukaisesti myös luottamusmiehille.

10.09.-14.09.2018

Helsinki/ JHL-opisto

Työsuojelun jatkokurssi, 2 osaa, 5 + 5 pv, osa 2/2

Kurssille pääsyyn edellytetään peruskurssin käymistä tai vastaavia tietoja. Kurssilla syvennetään työsuojeluosaamista, työturvallisuus- ja valvontalain tuntemusta sekä kehitetään yhteistyötä työnjohdon ja työpaikan kanssa. Osana jatkokurssia suoritetaan Työhyvinvointikorttikoulutus ja tentti. Koulutusjaksojen välillä tehdään yksilölliset välitehtävät. Jaksot suoritetaan peräkkäisinä. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu työpaikkojen työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, - päälliköille, -asiamiehille sekä työsuojelutoimikuntien tai vastaavien yhteistoimintaelinten henkilöstön edustajille ja oman koulutussopimuksen mukaisesti myös luottamusmiehille.

16.04.-20.04.2018

Helsinki/ JHL-opisto

Työsuojelun jatkokurssi, 2 osaa, 5 + 5 pv, osa 2/2

Kurssille pääsyyn edellytetään peruskurssin käymistä tai vastaavia tietoja. Kurssilla syvennetään työsuojeluosaamista, työturvallisuus- ja valvontalain tuntemusta sekä kehitetään yhteistyötä työnjohdon ja työpaikan kanssa. Osana jatkokurssia suoritetaan Työhyvinvointikorttikoulutus ja tentti. Koulutusjaksojen välillä tehdään yksilölliset välitehtävät. Jaksot suoritetaan peräkkäisinä. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu työpaikkojen työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, - päälliköille, -asiamiehille sekä työsuojelutoimikuntien tai vastaavien yhteistoimintaelinten henkilöstön edustajille ja oman koulutussopimuksen mukaisesti myös luottamusmiehille.

01.10.-05.10.2018

Helsinki/ JHL-opisto

Työsuojelun jatkokurssi, 2 osaa, 5 + 5 pv, osa 2/2

Kurssille pääsyyn edellytetään peruskurssin käymistä tai vastaavia tietoja. Kurssilla syvennetään työsuojeluosaamista, työturvallisuus- ja valvontalain tuntemusta sekä kehitetään yhteistyötä työnjohdon ja työpaikan kanssa. Osana jatkokurssia suoritetaan Työhyvinvointikorttikoulutus ja tentti. Koulutusjaksojen välillä tehdään yksilölliset välitehtävät. Jaksot suoritetaan peräkkäisinä. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu työpaikkojen työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, - päälliköille, -asiamiehille sekä työsuojelutoimikuntien tai vastaavien yhteistoimintaelinten henkilöstön edustajille ja oman koulutussopimuksen mukaisesti myös luottamusmiehille.

22.10.-26.10.2018

Helsinki/ JHL-opisto

Työn kuormittavuus ja voimavarat, jaksaminen työelämässä, 3 pv

Kurssilla tunnistetaan työn fyysisiä, henkisiä ja sosiaalisia kuormitustekijöitä. Tutustutaan työn kuormituksen arviointimenetelmiin sekä työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyöhön ja rooleihin kuormitustilanteissa. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu työpaikkojen työsuojelutehtävissä toimiville sekä luottamusmiehille.

19.03.-21.03.2018

Helsinki/ JHL-opisto

Työn kuormittavuus ja voimavarat, jaksaminen työelämässä, 3 pv

Kurssilla tunnistetaan työn fyysisiä, henkisiä ja sosiaalisia kuormitustekijöitä. Tutustutaan työn kuormituksen arviointimenetelmiin sekä työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyöhön ja rooleihin kuormitustilanteissa. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu työpaikkojen työsuojelutehtävissä toimiville sekä luottamusmiehille.

19.11.-21.11.2018

Helsinki/ JHL-opisto

Työpaikan sisäilma ja Sisäilmastoseminaari, 2 pv + seminaaripäivä

Kurssi on jatkoa Työpaikan sisäilma kuntoon -kurssille. Kurssilla käsitellään mm. sisäilmamittausmenetelmiä ja mittaustulosten tulkintoja. Kurssilaisten on mahdollisuus osallistua Sisäilmastoseminaariin työnantajan maksaessa osallistumismaksun. Liitto tukee seminaariin pääsyä hotellimajoituksella. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu ennen kaikkea työpaikan työsuojelutoimijoille.

13.03.-14.03.2018

Helsinki/ JHL-opisto

Työpaikan sisäilma kuntoon, 3 pv

Kurssilla selvitetään työsuojelutoimijoiden keinoja edistää sisäilmaongelmien ratkaisua työpaikalla. Kurssilla käsitellään sisäilman laatuun vaikuttavia taustoja ja toimintamalleja ongelmien poistamiseksi. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu työpaikkojen työsuojelutoimijoille.

24.09.-26.09.2018

Helsinki/ JHL-opisto

Hyvän kohtelun edistäminen työpaikalla, 3 pv

Kurssilla käsitellään epäasialliseen kohteluun, häirintään ja syrjintään liittyviä säädöksiä, toimivan työyhteisön periaatteita ja työkaluja käytännön tilanteisiin työhyvinvoinnin parantamiseksi. Kurssiin sisältyy ennakkotehtävä. Kurssi on tarkoitettu työpaikkojen henkilöstön edustajille, työsuojeluvaltuutetuille, -asiamiehille ja luottamusmiehille.

09.04.-11.04.2018

Helsinki/ JHL-opisto

Hyvän kohtelun edistäminen työpaikalla, 3 pv

Kurssilla käsitellään epäasialliseen kohteluun, häirintään ja syrjintään liittyviä säädöksiä, toimivan työyhteisön periaatteita ja työkaluja käytännön tilanteisiin työhyvinvoinnin parantamiseksi. Kurssiin sisältyy ennakkotehtävä. Kurssi on tarkoitettu työpaikkojen henkilöstön edustajille, työsuojeluvaltuutetuille, -asiamiehille ja luottamusmiehille.

06.08.-08.08.2018

Helsinki/ JHL-opisto

Työterveyshuolto työpaikan kumppanina, 2 pv

Kurssilla perehdytään työterveyshuollon tehtäviin työpaikan kumppanina työkykyasioissa ja työsuojelutoimijoiden vaikutusmahdollisuuksiin työterveysyhteistyön edistämisessä.

27.09.-28.09.2018

Helsinki/ JHL-opisto

Työhyvinvointikorttikoulutus, 2 pv

Työhyvinvointikorttikoulutuksen pääteemat ovat työhyvinvoinnin kokonaisuus, työhyvinvointi johtamisessa sekä toimiva työyhteisö. Koulutuksessa suoritetaan tentti  ja onnistuneesta suorituksesta saa Työhyvinvointikortin. Koulutus soveltuu työpaikkojen henkilöstön edustajille, työntekijöille ja esimiehille. Palkallisuus määräytyy oman koulutusospimuksen mukaisesti.

25.01.-26.01.2018

Helsinki/ JHL-opisto

Työhyvinvointikorttikoulutus, 2 pv

Työhyvinvointikorttikoulutuksen pääteemat ovat työhyvinvoinnin kokonaisuus, työhyvinvointi johtamisessa sekä toimiva työyhteisö. Koulutuksessa suoritetaan tentti  ja onnistuneesta suorituksesta saa Työhyvinvointikortin. Koulutus soveltuu työpaikkojen henkilöstön edustajille, työntekijöille ja esimiehille. Palkallisuus määräytyy oman koulutusospimuksen mukaisesti.

17.05.-18.05.2018

Helsinki/ JHL-opisto

Työhyvinvointikorttikoulutus, 2 pv

Työhyvinvointikorttikoulutuksen pääteemat ovat työhyvinvoinnin kokonaisuus, työhyvinvointi johtamisessa sekä toimiva työyhteisö. Koulutuksessa suoritetaan tentti  ja onnistuneesta suorituksesta saa Työhyvinvointikortin. Koulutus soveltuu työpaikkojen henkilöstön edustajille, työntekijöille ja esimiehille. Palkallisuus määräytyy oman koulutussopimuksen mukaisesti.

05.11.-06.11.2018

Helsinki/ JHL-opisto

Yhteistoiminnan peruskurssi, 5 pv

Kurssilla opitaan keskeiset asiat yhteistoimintalakien ja -sopimusten

tarkoittamista yhteistoiminnan edellytyksistä, menettelytavoista sekä asiapiiristä. Lisäksi käsitellään yhteistoimintaa irtisanomis- ja lomautustilanteissa, tilaajavastuulakia sekä yksityisyyden suojaa. Kurssilla perehdytään yhteistoiminnan tarkoitukseen ja merkitykseen sekä eri toimijoiden rooliin ja tehtäviin yhteistoiminnan kentällä. Lisäksi tarkastellaan sitä, miten yhteistoimintaa voi konkreettisesti kehittää omassa toiminnassa ja organisaatiossa. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu henkilöstön edustajille, luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille sekä oman koulutussopimuksen mukaisesti yhteistoimintaelimien henkilöstön edustajille.

26.02-02.03.2018

Helsinki/ JHL-opisto

Yhteistoiminnan peruskurssi, 3 + 2 pv, osa 1/2

Kurssilla opitaan keskeiset asiat yhteistoimintalakien ja -sopimusten

tarkoittamista yhteistoiminnan edellytyksistä, menettelytavoista sekä asiapiiristä. Lisäksi käsitellään yhteistoimintaa irtisanomis- ja lomautustilanteissa, tilaajavastuulakia sekä yksityisyyden suojaa. Kurssilla perehdytään yhteistoiminnan tarkoitukseen ja merkitykseen sekä eri toimijoiden rooliin ja tehtäviin yhteistoiminnan kentällä. Lisäksi tarkastellaan sitä, miten yhteistoimintaa voi konkreettisesti kehittää omassa toiminnassa ja organisaatiossa. Tähän kytkeytyy väliajalla tehtävä konkreettinen kehittämistehtävä. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu henkilöstön edustajille, luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille sekä oman koulutussopimuksen mukaisesti yhteistoimintaelimien henkilöstön edustajille

20.03.-22.03.2018

Helsinki/ JHL-opisto

Yhteistoiminnan peruskurssi, 3 + 2 pv, osa 2/2

Kurssilla opitaan keskeiset asiat yhteistoimintalakien ja -sopimusten

 tarkoittamista yhteistoiminnan edellytyksistä, menettelytavoista sekä asiapiiristä. Lisäksi käsitellään yhteistoimintaa irtisanomis- ja lomautustilanteissa, tilaajavastuulakia sekä yksityisyyden suojaa. Kurssilla perehdytään yhteistoiminnan tarkoitukseen ja merkitykseen sekä eri toimijoiden rooliin ja tehtäviin yhteistoiminnan kentällä. Lisäksi tarkastellaan sitä, miten yhteistoimintaa voi konkreettisesti kehittää omassa toiminnassa ja organisaatiossa. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu henkilöstön edustajille, luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille sekä oman koulutussopimuksen mukaisesti yhteistoimintaelimien henkilöstön edustajille.

Kurssilla opitaan keskeiset asiat yhteistoimintalakien ja -sopimusten

tarkoittamista yhteistoiminnan edellytyksistä, menettelytavoista sekä asiapiiristä. Lisäksi käsitellään yhteistoimintaa irtisanomis- ja lomautustilanteissa, tilaajavastuulakia sekä yksityisyyden suojaa. Kurssilla perehdytään yhteistoiminnan tarkoitukseen ja merkitykseen sekä eri toimijoiden rooliin ja tehtäviin yhteistoiminnan kentällä. Lisäksi tarkastellaan sitä, miten yhteistoimintaa voi konkreettisesti kehittää omassa toiminnassa ja organisaatiossa. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu henkilöstön edustajille, luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille sekä oman koulutussopimuksen mukaisesti yhteistoimintaelimien henkilöstön edustajille

24.09.-28.09.2018

Helsinki/ JHL-opisto

Yhteistoiminta irtisanomis- ja lomautustilanteissa, 2 pv

Kurssilla opitaan, miten yhteistoiminnan edellytykset toteutuvat neuvoteltaessa irtisanomis- ja lomautustilanteissa. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille, henkilöstön edustajille oman koulutussopimuksen mukaisesti.

15.03.-16.03.2018

Helsinki/ JHL-opisto

Yhteistoiminta irtisanomis- ja lomautustilanteissa, 2 pv

Kurssilla opitaan, miten yhteistoiminnan edellytykset toteutuvat neuvoteltaessa irtisanomis- ja lomautustilanteissa. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille, henkilöstön edustajille oman koulutussopimuksen mukaisesti.

10.09.-11.09.2018

Helsinki/ JHL-opisto

Henkilöstön edustajana työpaikan rakenteiden muuttuessa, 2 osaa, 3 + 3 pv, osa 1/2

Kurssilla käsitellään rakennemuutoksessa huomioitavat työehtosopimusten sopimusmääräykset, työnantajavaihdoksiin liittyvät liikkeenluovutukseen sekä yhteistoimintaan ja työsuojelun yhteistoimintaan vaikuttavat asiat. Kurssiin liittyy yksilöllinen välitehtävä, joka tehdään jaksojen välillä. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu oman koulutussopimuksen mukaisesti luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Kurssille pääsyyn edellytetään vähintään luottamusmies-, työsuojelun- tai yhteistoiminnan peruskurssin käymistä.

 

Helsinki/ JHL-opisto

Henkilöstön edustajana työpaikan rakenteiden muuttuessa, 2 osaa, 3 + 3 pv, osa 2/2

Kurssilla käsitellään rakennemuutoksessa huomioitavat työehtosopimusten sopimusmääräykset, työnantajavaihdoksiin liittyvät liikkeenluovutukseen sekä yhteistoimintaan ja työsuojelun yhteistoimintaan vaikuttavat asiat. Kurssiin liittyy yksilöllinen välitehtävä, joka tehdään jaksojen välillä. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu oman koulutussopimuksen mukaisesti luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Kurssille pääsyyn edellytetään vähintään luottamusmies-, työsuojelun- tai yhteistoiminnan peruskurssin käymistä.

28.02.-02.03.2018.

Helsinki/ JHL-opisto

Talouden tunnusluvut tutuksi, 3 pv

Kurssin tavoitteena on tutustua taloushallinnon säädöksiin, talouden tunnuslukuihin, talousarvioon ja tilinpäätökseen. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille ja on tarkoitettu työpaikkojen henkilöstön edustajille oman koulutussopimuksen mukaisesti.

05.02.-07.02.2018.

Helsinki/ JHL-opisto

Talouden tunnusluvut tutuksi, 3 pv

Kurssin tavoitteena on tutustua taloushallinnon säädöksiin, talouden tunnuslukuihin, talousarvioon ja tilinpäätökseen. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille ja on tarkoitettu työpaikkojen henkilöstön edustajille oman koulutussopimuksen mukaisesti.

01.10.-03.10.2018.

Helsinki/ JHL-opisto

Yritystalouden perusteet, 3 pv

Kurssin tavoitteena on saada käsitys siitä, mitä henkilöstön edustajana tulee tietää yrityksen taloudesta. Kurssilla perehdytään yritystoiminnan perusteisiin, yritystalouden keskeisiin käsitteisiin ja tunnuslukuihin sekä talousarvioon ja tilinpäätökseen.

Kurssi on tarkoitettu ennen kaikkea yksityisen sektorin työpaikkojen henkilöstön edustajille oman koulutussopimuksen mukaisesti.

22.01.-24.01.2018.

Helsinki/ JHL-opisto

Toimivan työyhteisön edellytykset, 3 pv

Kurssin tavoitteena on saada käsitys toimivan työyhteisön edellytyksistä ja siitä, miten eri toimijat voivat omalta osaltaan kehittää työyhteisön toimintaa ja yhteistyötä osana organisaatiota, työhyvinvointia ja tuloksellisuutta vahvistaen.

Kurssi soveltuu kaikille toimialoille ja on tarkoitettu esimiehille ja tiiminvetäjille sekä henkilöstön edustajille oman koulutussopimuksen mukaisesti.

 

18.09.-20.09.2018

Helsinki/ JHL-opisto

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työelämässä, 2 pv

Kurssilla selvitetään, mitä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tarkoittavat. Käydään läpi syrjinnän käsitettä ja sitä, miten työpaikoilla ja yhteiskunnassa tasa-arvoa edistetään. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu henkilöstön edustajille

28.11.-29.11.2018.

Helsinki/ JHL-opisto

Sopu-valmennus, 2 osaa, 2 + 2 pv, osa 1/2

"Työyhteisösovittelussa ulkopuolinen puolueeton sovittelija auttaa riidan osapuolia löytämään omia ratkaisuja konfliktitilanteissa. Sovittelun kohteena voi olla kaksi ihmistä, tiimi tai suurempi ryhmä.

Valmennuksen jälkeen osallistujilla on perusvalmiudet toimia työyhteisösovittelijana, ja he saavat Suomen sovittelufoorumin myöntämän Sopu-sovittelijan todistuksen.

Koulutus sisältää kaksi lähijaksoa, joiden välillä tehdään välitehtäviä ja harjoitteita.  Koulutus on tarkoitettu työpaikkojen työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmiehille, jotka tehtävässään kohtaavat konfliktitilanteita ja toimivat niiden ratkaisuissa."

05.03.-06.03.2018.

Helsinki/ JHL-opisto

Sopu-valmennus, 2 osaa, 2 + 2 pv, osa 1/2

"Työyhteisösovittelussa ulkopuolinen puolueeton sovittelija auttaa riidan osapuolia löytämään omia ratkaisuja konfliktitilanteissa. Sovittelun kohteena voi olla kaksi ihmistä, tiimi tai suurempi ryhmä.

Valmennuksen jälkeen osallistujilla on perusvalmiudet toimia työyhteisösovittelijana, ja he saavat Suomen sovittelufoorumin myöntämän Sopu-sovittelijan todistuksen.

Koulutus sisältää kaksi lähijaksoa, joiden välillä tehdään välitehtäviä ja harjoitteita.  Koulutus on tarkoitettu työpaikkojen työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmiehille, jotka tehtävässään kohtaavat konfliktitilanteita ja toimivat niiden ratkaisuissa."

23.04.-24.04.2018.

Helsinki/ JHL-opisto

Sopu-valmennus, 2 osaa, 2 + 2 pv, osa 2/2

"Työyhteisösovittelussa ulkopuolinen puolueeton sovittelija auttaa riidan osapuolia löytämään omia ratkaisuja konfliktitilanteissa. Sovittelun kohteena voi olla kaksi ihmistä, tiimi tai suurempi ryhmä.

Valmennuksen jälkeen osallistujilla on perusvalmiudet toimia työyhteisösovittelijana, ja he saavat Suomen sovittelufoorumin myöntämän Sopu-sovittelijan todistuksen.

Koulutus sisältää kaksi lähijaksoa, joiden välillä tehdään välitehtäviä ja harjoitteita.  Koulutus on tarkoitettu työpaikkojen työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmiehille, jotka tehtävässään kohtaavat konfliktitilanteita ja toimivat niiden ratkaisuissa."

08.10.-09.10.2018.

Helsinki/ JHL-opisto

Sopu-valmennus, 2 osaa, 2 + 2 pv, osa 2/2

"Työyhteisösovittelussa ulkopuolinen puolueeton sovittelija auttaa riidan osapuolia löytämään omia ratkaisuja konfliktitilanteissa. Sovittelun kohteena voi olla kaksi ihmistä, tiimi tai suurempi ryhmä.

Valmennuksen jälkeen osallistujilla on perusvalmiudet toimia työyhteisösovittelijana, ja he saavat Suomen sovittelufoorumin myöntämän Sopu-sovittelijan todistuksen.

Koulutus sisältää kaksi lähijaksoa, joiden välillä tehdään välitehtäviä ja harjoitteita.  Koulutus on tarkoitettu työpaikkojen työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmiehille, jotka tehtävässään kohtaavat konfliktitilanteita ja toimivat niiden ratkaisuissa."

19.11.-20.11.2018.

Helsinki/ JHL-opisto

Uudet tietosuojakysymykset työpaikalla, 2 pv

EU:n uusi tietosuoja-asetus ja samalla tietosuojavaatimukset tiukentuvat. Tietosuoja-asetus koskee kaikkea henkilötietojen käsittelyä. Kurssilla käydään läpi tietosuoja-asetuksen uusia vaatimuksia työpaikan henkilötietojen osalta. Jaetaan hyviä käytänteitä tietosuoja-asioista  osallistujien käyttöön. Kurssi on tarkoitettu henkilöstön edustajille oman koulutussopimuksen mukaisesti.

22.10.-23.10.2018.

Helsinki/ JHL-opisto

Työsuojelun ja yhteistoiminnan ajankohtaispäivät, 2 pv

Kurssi on tarkoitettu Varsinais-Suomen alueen työsuojeluvaltuutetuille,  varavaltuutetuille sekä työsuojeluasiamiehille, luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille sekä yhdistysten puheenjohtajille. Kurssin sisältönä ovat ajankohtaiset työsuojelu- ja yhteistoiminta-asiat.

26.09.-27.09.2018

Helsinki/ JHL-opisto

Työsuojelun ja yhteistoiminnan ajankohtaispäivät, 2 pv

Kurssi on tarkoitettu Etelä-Suomen alueen työsuojeluvaltuutetuille ja -asiamiehille sekä luottamushenkilöille. Kurssin sisältönä ovat ajankohtaiset työsuojelu- ja yhteistoiminta-asiat.

15.02.-16.02.2018

Helsinki/ JHL-opisto

Työsuojelun ja yhteistoiminnan ajankohtaispäivät, 2 pv

Kurssi on tarkoitettu Etelä-Suomen alueen työsuojeluvaltuutetuille ja -asiamiehille sekä luottamushenkilöille. Kurssin sisältönä ovat ajankohtaiset työsuojelu- ja yhteistoiminta-asiat.

18.10.-19.10.2018

Helsinki/ JHL-opisto

Työsuojelun ja yhteistoiminnan ajankohtaispäivät, 2 pv

Kurssi on tarkoitettu Satakunnan alueen työsuojeluvaltuutetuille ja varavaltuutetuille sekä asiamiehille. Kurssin sisältönä ovat ajankohtaiset työsuojelu- ja yhteistoiminta-asiat.

13.09.-14.09.2018

Satakunta/ Pori

Työsuojeluvaltuutettujen ja luottamusmiesten ajankohtaispäivät, 2 pv

Kurssi on tarkoitettu Pohjanmaan työsuojeluvaltuutetuille ja -asiamiehille sekä luottamusmiehille. Kurssin sisältönä ovat ajankohtaiset työsuojelu- ja edunvalvonta-asiat.

19.04.-20.04.2018

Pohjanmaa/ Seinäjoki

Työsuojeluvaltuutettujen ja luottamusmiesten ajankohtaispäivät, 2 pv

Kurssi on tarkoitettu Pohjanmaan työsuojeluvaltuutetuille ja -asiamiehille sekä luottamusmiehille. Kurssin sisältönä ovat ajankohtaiset työsuojelu- ja edunvalvonta-asiat.

04.10.-05.10.2018

Pohjanmaa/ Kauhava

Työsuojelun ja yhteistoiminnan ajankohtaispäivät, 2 pv

Kurssi on tarkoitettu Kaakkois-Suomen alueen työsuojeluvaltuutetuille ja -asiamiehille. Kurssin sisältönä ovat ajankohtaiset työsuojelu- ja yhteistoiminta-asiat.

01.11.-02.11.2018

Kaakkois-Suomi/ Patria, Lappeenranta

Työsuojelun ja yhteistoiminnan ajankohtaispäivät, 2 pv

Kurssi on tarkoitettu Kaakkois-Suomen alueen työsuojeluvaltuutetuille ja -asiamiehille, pääluottamus- ja luottamusmiehille sekä yhdistysten puheenjohtajille. Kurssin sisältönä ovat ajankohtaiset työsuojelu- ja yhteistoiminta-asiat.

12.04.-13.04.2018

Kaakkois-Suomi/ Vaakuna, Kouvola

Työsuojelun ja yhteistoiminnan ajankohtaispäivä, 1 pv

Kurssi on tarkoitettu Sisä-Suomen alueen työsuojeluvaltuutetuille ja -asiamiehille sekä luottamushenkilöille. Kurssin sisältönä ovat ajankohtaiset työsuojelu- ja yhteistoiminta-asiat.

22.03.2018

Sisä-Suomi/ Jyväskylä

Työsuojelun ja yhteistoiminnan ajankohtaispäivät, 2 pv

Kurssi on tarkoitettu Oulun, Kainuun ja Lapin alueen työsuojeluvaltuutetuille ja -asiamiehille, pääluottamusmiehille ja luottamusmiehille sekä yhdistysten puheenjohtajille.

24.09.-25.09.2018

Oulu-Kainuu-Lappi/ Lasaretti, Oulu

Pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen ajankohtaispäivä, kunta ja yksityinen, 1 pv

Kurssi on tarkoitettu pääkaupunkiseudun pääluottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Sisältönä ajankohtaiset edunvalvonta- ja työsuojeluasiat.

14.03.20185

Helsinki/ JHL-opisto

Työsuojelun ja yhteistoiminnan ajankohtaispäivä, 1 pv

Kurssi on tarkoitettu pääkaupunkiseudun työsuojeluvaltuutetuille ja -asiamiehille sekä luottamushenkilöille. Kurssin sisältönä ovat ajankohtaiset työsuojelu- ja yhteistoiminta-asiat.

19.04.2018

Helsinki/ JHL-opisto

 

 

 

 

 

 

Tunnisteet: hannu_mattila, reijo_tamminen

powered by eMedia