etusivu I tiedoksi I Rautatiealalle ORMO sopimus
20.12.2016

Rautatiealalle ORMO sopimus

Kilpailukykysopimus irtisanottiin syksyllä ja sen voimassaolo päättyy 31.1.2017. Sopimuksen ehtojen mukaisesti aloitettiin neuvottelut uudesta ORMO (Operatiivisen ratatyön määräaikainen ohjeistus) sopimuksesta. Samalla sovittiin myös uudesta varallaolosopimuksesta joka tulee voimaan 1.2.2017.

Kilpailukykysopimus irtisanottiin syksyllä ja sen voimassaolo päättyy 31.1.2017. Sopimuksen ehtojen mukaisesti aloitettiin neuvottelut uudesta ORMO (Operatiivisen ratatyön määräaikainen ohjeistus) sopimuksesta. Samalla sovittiin myös uudesta varallaolosopimuksesta joka tulee voimaan 1.2.2017.

uusi ORMO sopimus noudattaa kilpailukykysopimusten linjaa, mutta siinä on useita euromääräisiä parannuksia. Sopimuksen voimassaolo on 2+1vuotta. Korotuksia tuli seuraaviin asioihin. Yömatkaraha korotettiin 22€ entisestä 12€. Päivittäisten matkojen korvaustaulukkoon tuli lisää korvausluokkia yläpäähän suurimman korvauksen ollessa nyt yli 200km matkalta 40€. Muuttuneen työvuoron korvaus nousi 30€ entisestä 12€ ( parempi kuin tes ). Oman auton käytöstä kirjausta muutettiin, jolloin mahdollinen verottajan tekemä muutos ei vaikuta sopimuksen voimassaoloaikana. Myös työnantajan auton säilytyksen korvaus sekä työvaatteiden säilytyksen korvaus nousivat. Olen nyt auton säilytys 150€/v. ja työvaatteiden säilytys 120€/v.

työaikapankin osalta määräykset pysyivät sama, mutta muuttuneen työvuoron korvaus on siinä työaikamuodossa 35€ entisen 12€ sijaan ja siinä ei ole mitään ehtoja päivävuoron suhteen. Myöskään pankin aloitus ja lopetus ajankohtaa ei ole nyt ennalta päätetty.

Uudet varallaoloa koskevat määräykset. Voimassa olevassa varallaolosopimuksessa on eniten kiistaa aiheuttanut sopimuksen takapäivystys jota on sovellettu hyvin erilaisin tavoin.. uudessa 1.2.2017 voimaantulevassa sopimuksessa ei enää ole takapäivystystä. Myös lepomääräykset ovat uudessa sopimuksessa selkeät. Arkisin varallaolijalla on oikeus 7h yhtenäiseen lepoaikaan varallaolovuoron päätyttyä ja viikonloppu sekä arkipyhinä suoritetusta varallaolosta on oikeus pitää enintään 16h vapaa-aika rahakorvauksen sijaan.

Tässä lyhyesti uuden ormo sopimuksen sisällöstä.  Sopimuksen tarkemmista yksityiskohdoista saa tietoa liiketoimintaluottamusmiehiltä ja pääluottamusmiehiltä.

Työpaikoilla on levitetty nimettömiä kirjeiltä joissa arvostellaan voimakkaasti JHL.n toimintaa koskien näitä kilpailukykysopimuksia. Mielestämme on rehellisempää ja vastuunkantavampaa sopimusten tekeminen liiton ja yrityksen välillä jota kaikki noudattavat ja luottamusmiesjärjestelmä valvoo sekä on aktiivisesti mukana sopimuksen teossa. Alalla on liikaa käytäntönä, että kärkimiehet ja luottamusmiehet pistetään tekemään jopa 40% alemmilla palkkioilla kuin sopimukset edellyttää. Näin annetaan väärä kuva sopimusosapuolista joilla kaulukset pysyvät puhtaina, mutta ns. penkkasopimukset tulevat työntekijöille yllätyksenä ja vastuun joutuu kantamaan yksinäinen luottamusmies.

Reijo Tamminen sopimustoimitsija

Hannu Mattila sopimustoimitsija


Lähettäjä
Reijo Tamminen
20.12.2016
Tunnisteet: reijo_tamminen
powered by eMedia