etusivu I tiedoksi I Blogit I Valtio ilmoittaa avaavansa kilpailun matkustajaliikenteessä vuoteen 2026 mennessä
09.08.2017

Valtio ilmoittaa avaavansa kilpailun matkustajaliikenteessä vuoteen 2026 mennessä

Muuttuvaan tilanteeseen vastaamiseksi SAK:laiset rautatiealan ammattiliitot Raideammattilaiset, Veturimiesliitto ja Rautatievirkamiesliitto ovat tänään ilmoittaneet perustavansa yhteistyöelimen, Raidealan allianssin. Sen tehtävä on varmistaa, että nyt rautateitä koskevassa muutoksessa noudatetaan alan yleissitovia työehtosopimuksia sekä suunnitellaan tarvittaessa yhteistä järjestöllistä toimintaa. Rautateillä työntekijöiden järjestäytymisaste poikkeuksellisen korkea, ja on toimialasta riippuen 90-100 %.
Liikenne- ja viestintäministeri sekä omistajaohjausministeri 
ovat tänään ilmoittaneet matkustajaliikenteen kilpailun 
avaamisesta aiempaa suoraostosopimusta nopeammassa 
aikataulussa - kuitenkin niin, että käynnistyy prosessi, 
joka jatkuu ainakin vuoteen 2026 saakka. 

Muutos alkaa Etelä-Suomen taajamaliikenteestä 
(mm. R-, T-, Z- ja G-junat) 2020-luvun alkupuolella. 

Liikenteen kilpailun avaaminen taajamajunaliikenteessä 
pyritään sovittamaan yhteen HSL:n kilpailutuksen kanssa, 
joka siis alkaa 2021. Julkilausuttu tavoite on samalla 
nopeuttaa tavaraliikenteen kilpailua (tarkoittanee 
keskustelua kaluston siirrosta perustetavaan 
kalustoyhtiöön).

VR:stä irroitetaan kolme toiminta-osaa:
- kalusto (sitä mukaa kalustoyhtiöön kuin kilpailu laajenee, 
ensi vaiheessa siis SM 2 ja SM 4 -kalusto); tavaraliikenteen 
kaluston ja vetokaluston osalta asia ratkaistaan erikseen
- kunnossapito -> omaan valtionyhtiöönsä, joka kunnossapitää 
mm. VR:n ja kalustoyhtiön kalustoa
- kiinteistöt perustettavaan uuteen valtionyhtiöön.

VR Yhtymään siis jää: matkustajaliikenne, taravaraliikenne ja 
VR Track Oy. Lisäksi auki on, mikä on perustettavien maakuntien 
rooli eli esim. otetaanko maakunnat mukaan näihin yhtiöihin vai 
ei. Kilpailu länsinaapurissa avattiin aikanaan juuri 
maakuntien kautta.

LVM tulee perustelemaan kilpailun avautumista sillä, että 
Suomessa raideliikenteen  osuus matkustajaliikenteestä on pienempi 
kuin verrokkimaissa ja että meillä sen pitäisi olla suurempi. 
Todellisuudessa pääkysymys matkustajamäärien kasvattamiselle 
on raideverkoston (ratapihat ja radat) yksiraiteisuus ja kunto.

Erikseen on lisäksi ilmoitettu, että työntekijät siirtyvät 
perustettaviin uusiin yhtiöihin vanhoina työntekijöinä. 
Voi tietenkin olla, että siirtymävaiheen jälkeen esim. uusi 
valtion kunnossapitoyhtiö lähtee etsimään markinoita laajemmin. 
Ensimmäisen n. kymmenen vuotta sen työkanta muodostuu kuitenkin 
VR:n kaluston ja tulevan kalustoyhtiön kaluston huolloista.

Olemme aiemmin HSL:n kilpailua koskevassa tilanteessa 
lähteneet siitä, että kilpailutilnteessa kilpailun hävinneen 
operaattorin henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaatetta 
noudattaen voittaneen yrityksen palvelukseen vanhoina 
työntekijöinä. Lähdemme luonnollisesti siitä, että myös 
uusissa kilpailutuksissa noudatetaan tätä samaa periaatetta. 
Toisin sanoen: lähdemme siitä, että henkilöstön työsuhteen 
ehtoja ei heikennetä.

Lähettäjä
09.08.2017
Viimeksi muokattu
09.08.2017
Tunnisteet: vesa_mauriala
powered by eMedia