etusivu I tiedoksi I Blogit I JHL:n Hallitus hyväksyi TES Neuvottelutuloksen
23.10.2013

JHL:n Hallitus hyväksyi TES Neuvottelutuloksen

JHL:n Hallitus hyväksyi TES Neuvottelutuloksen
JHL:n Hallitus on tänään alkaneessa kokouksessaan hyväksynyt Rautatiealaa koskevan Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Työnantajat PALTA ry:n välisen neuvottelutuloksen

 

Tänään 23. Lokakuuta kokouksensa aloittanut JHL.n Hallitus on hyväksynyt neuvottelemamme sopimuksen. Ohessa lyhyt yhteenveto sopimuksesta.

RAUTATIEALAN TYÖEHTOSOPIMUS  NEUVOTTELUTULOS            

 

Sopijaosapuolet

 

Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Palvelualojen Työnantajat PALTA ry

 

Soveltamisala ja kattavuus

 

Työehtosopimus, joka sisältää Rautatieliikenteeseen liityvät työt, Rautatiekalustoon liittyvät työt sekä Radanpitoon ja ratalaitteisiin liityviä töitä.

 

Varsinaisen soveltamisalan piirissä on n.5300 työntekijää ja jäseniä n. 5000.

 

Neuvottelutulos 16.10.2013

 

Sopimuskausi

Sopimuskausi koostuu kahdesta sopimusjaksosta.

Ensimmäinen sopimusjakso alkaa 1.5.2014 ja päättyy 28.2.2016

Toinen sopimusjakso alkaa 1.3.2016 ja päättyy 31.1.2017

 

Palkankorotukset

 

Ensimmäinen sopimusjakso (1.5.2014-28.2.2016)

 

1.9.2014 yleiskorotus 20€.

Taulukkopalkkoja korotetaan 20€ 1.9.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavalta palkanmaksukauden alusta. korotus viedään ns. kulmalukuihin jolloin sen vaikkuttaa myös prosentuaalisiin lisiin.

 

1.9.2015 yleiskotus 0,4%

Työehtosopimuksen taulukkopalkkoja ja henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.9.2015 kaikissa kolmessa palkkaliitteessä 0,4 prosenttia. Yleiskorotuksella korotettaan myös  euromääräiset erikseen mainitut lisät.

 

Toinen sopimusjakso (1.3.2016-31.1.2017)

 

Työmarkkinakeskusjärjestöt kokoontuvat vuoden 2015 kesäkuussa tarkastelemaan yleistä taloudellista tilannetta. Tarkastelun perusteella työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat toisen jakson palkkaratkaisusta.

 

Vuosilomalain muutos

Siirtymäajan 30.4.2014 loppuun saakka noudatetaan vanhoja vuosilomalain säännöksiä ja nykyisiä käytäntöjä sairauslomien karenssiin ja siirto-oikeuteen liittyen. Liitot sopivat 30.4..2014 mennessä minkä sisältöisenä vuosilomalain muutos TES-Perusteisten lomien osalta on 1.5.2014 alkaen.

 

Työhyvinvointi ja työurien pidentäminen

Toimenpiteitä suunnitellaan ja kehitellään aktiivisesti yhdessä työnantajan asiantuntijoiden ja henkilöstön edustajien kanssa.

 

Sopimuksen sitovuus

 

Mikäli keskusjärjestöt toteavat, että sopimuksen kattavuus ei ole riittävä, sopimusosapuolilla on oikeus irtaantua keskusjärjestösopimuksen perusteella tekemästään sopimuksesta.

Tämän varalta työehtosopimusosapuolet ovat sopineet irtautumisesta vaihtoehtoiset menettelytavat. Keskusjärjestöjen TYKA sopimuksen neuvoteltu uusi sopimus astuu voimaan sellaisenaan siinäkin tapauksessa, että keskusjärjestöjen sopimusta ei katsota syntyneeksi. Sopimusosapuolilla on kuitenkin oikeus irtisanoa tekemänsä sopimus viimeistään kahden kuukauden kuluessa lopullisen TYKA sopimuksen vahvistumisesta jolloin irtisanomishetkellä voimassa oleva työehtosopimus on voimassa entisen ehdoin 30.4.2014 asti.

Mikäli keskusjärjestöt eivät pääse yksimielisyyteen toisen jakson sopimuskorotuksista, sopijaosapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään ensimmäisen sopimusjakson loppuun  (28.2.2016).

Sopijaosapuolet voivat myös sopia jatkamisesta erikseen vaikka keskusjärjestöt eivät pääse toisen jakson sopimuskorotuksista yksimielisyyteen. Tällöi osapuolet sopivat itse toisen sopimusjakson palkkaratkaisun.

 

 

Poikkeukselliset taloudelliset vaikeudet

 

Mikäli sopimuksen piirissä olevat yritykset joutuvat sopimuskaudella poikkeuksellisiin taloudellisiin vaikeuksiin voivat sopijaosapuolet arvioida uudelleen tehtyä työehtosopimus ratkaisua ja sopia siihen tehtävistä muutoksista sopimuskaudella.

 

 

Tekstimuutokset

Tekstimuutoksia ei tehty

 

Työryhmät

Voimassa olevan työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan mukainen työehtosopimuksen selkeyttämistyöryhmä jatkaa työskentelyään. Uusia työryhmiä perustetaan neljä kappaletta koskien jokaista palkkaliitettä, koskien mm. kilpailukykyä ratatöissä, työaikaa varikoilla, työaika- ja suunnittelujärjestelmiä työaikalain 7§ alaisissa töissä.

Asioiden käsittelyä VR yhtymässä jatketaan jatkuvan neuvottelun periaatteella.

 

 

 

Lisätietoja: Reijo Tamminen 050 3167 634


Lähettäjä
minna
23.10.2013
Viimeksi muokattu
03.12.2013
Tunnisteet: reijo_tamminen
powered by eMedia