etusivu I tiedoksi I Blogit I Raideammattilaiset ihmettelee LiVi:n päätöstä sulkea VR Track Oy ulos kunnossapidon tarjouskilpailusta
25.10.2016

Raideammattilaiset ihmettelee LiVi:n päätöstä sulkea VR Track Oy ulos kunnossapidon tarjouskilpailusta

Raideammattilaisten hallitus käsitteli tänään 25.10. kokouksessaan ajankohtaisia työmarkkina-asioita. Yhtenä asiana esillä oli Liikenneviraston vastikään annettu päätös hylätä VR Track Oy tarjoajana kunnossapitoalue 9. radan ja turvalaitteiden kunnossapidon tarjouskilpailussa vuosille 2017 – 2020.

Rataverkon kunnossapito on järjestetty ja kilpailutettu alueittain.

Kunnossapitoalueet löytyvät tästä lnkistä:

http://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/23405/Rataverkon+kunnossapito+ja+is%C3%A4nn%C3%B6inti/7dbbfc9b-b85f-4d2a-9475-d3b02e5d65ea

Tarjouskilpailuun osallistumisen estämistä perustellaan kunnossapitoalue 6. ongelmilla. Siellä löytyi tilaajan tekemien pistotarkastusten jälkeen merkittävä määrä vaihteiden huoltamatta jättämistä. Liikenneviraston mukaan VR Trackin toiminnalla on ollut vaikutusta rautatieliikenteen turvallisuuteen.

Raideammattilaisten keskuudessa on jo usean vuoden ajan kannettu huolta siitä, että radanrakennuksessa sekä radan kunnossapidossa riittävää laatutasoa on ollut vaikea pitää yllä tarjouskilpailujen muuttuessa käytännössä pääasiallisesti hintakilpailuiksi.

Kun kilpailuun osallistujien merkittävin ase tarjouskilpailussa on hinta, on ohitettu jo raja, jolloin laadun puute alkaa vaikuttaa liikenneturvallisuutta heikentävästi. Nykyisillä tarjouskilpailujen voittajahinnoilla ei enää pystytä estämään ratakapasiteetin kunnon heikentymistä. Raiteiden hyvään kunnossapitoon tarvitaan riittävä määrä ammattitaitoista henkilöstöä.

Kokonaiskehityksessä suurin vastuu on tilaajalla eli Liikennevirastolla, joka määrittää kilpailutuksen tarpeet ja sen, kuinka paljon painotetaan laatua ja kuinka paljon hintaa. Paremmin tehty on yleensä myös hinnakkaampaa. Yrityksillä, kuten nyt VR Track Oy:llä on velvollisuus puolestaan kunnossapitää rataa tilauksen mukaisesti.

Nykyinen tilanne pakottaa nostamaan rataturvallisuuden yhteiskunnalliseen keskusteluun. Raideturvallisuudessa vastuuta ei voi sysätä organisaatioilta toisille. Tilaajan eli Liikenneviraston tulee painottaa nykyistä enemmän laatukysymyksiä, jotta tilaajat voivat sellaista myös tarjota. Tarjouskilpailun voittaneiden yritysten on puolestaan pidettävä kiinni siitä, että työ tehdään sovitulla tavalla.


Lähettäjä
Jussi Päiviö
25.10.2016
Viimeksi muokattu
27.10.2016
Tunnisteet: vesa_mauriala
powered by eMedia