etusivu I tiedoksi I Blogit
RSS
29.03.2016

Vuosiloman sairauskarenssin palauttaminen ei koske tässä vaiheessa Rautatiealan työehtosopimusta

Eduskunta hyväksyi 9. maaliskuuta työntekijän omavastuun palauttamisen vuosilomalakiin. Lakia muutetaan siten, että työntekijän sairastuessa vuosilomansa aikana kuusi ensimmäistä työkyvyttömyyspäivää ovat omavastuupäiviä, jotka eivät oikeuta lomapäivien siirtoon. Lomaansa voi siirtää vasta, jos työkyvyttömyys jatkuu kuutta päivää pidempään. Omavastuusta huolimatta työntekijöille turvataan vähintään neljän viikon vuosiloma, jos sitä on kertynyt loman ansaintavuodelta vähintään 24 arkipäivää. Lainmuutos tulee voimaan 1. huhtikuuta 2016.
Tunnisteet: jussi_paivio
23.03.2016

Nyt neuvotellaan

Kerrottakoon se nyt heti alkuun, että JHL ei ole hyväksynyt kilpailukykysopimusta. Olemme vain lupautuneet neuvottelemaan keskusjärjestöjen saavuttaman neuvottelutukoksen perusteella ja hyvä niin! Vaakakupissa oli meinaan sellaiset asiat, että pitkän työuran edessä työskentelevällä olisi ollut suhteettoman huonot oltavat. Enkä nyt puhu itsestäni, vaan kaikista työläisistä, joilla on työuraa jäljellä enemmän kuin kaksi vuotta. Ehkäpä työajan lisäystäkin pahempi asia olisi ollut työntekijöiden pudottaminen kokonaan ns. kolmikanta neuvottelupöydästä. Neuvottelut aloittamalla ainakin toistaiseksi pysymme pöydissä.
Tunnisteet: jussi_paivio
15.03.2016

Matkustajaliikenteen kuulumisia

Yt-neuvotteluiden päätökset lähenevät ja organisaatiossa tapahtuu henkilövaihdoksia. Muutosten keskellä pitäisi suunnata ajatuksia myös tulevaan ja siihen, kuinka kehitämme omaa edunvalvontaamme vastaamaan nykyisen työelämän tarpeita.
Tunnisteet: mikko_tiainen
01.03.2016

Liikkeenluovutusmalli HSL-sopimuksessa on voitto työntekijöille

HSL:n tekemä päätös lähiliikenteen tilaamisesta VR:ltä myöhempään kilpailutukseen saakka on pitkäjänteinen ja oikea ratkaisu. Samalla se osoittaa, että neuvottelemalla asiat voidaan ratkaista parhaiten. Nän siis siinä tapauksessa, että aitoa neuvotteluhalua on molemmilla puolilla pöytää. HSL:n hallitus antoi yksimielisesti valtuutuksen solmia VR:n kanssa uuden sopimuksen lähijunaliikenteen operoinnista ja Sm5-junien kunnossapidosta HSL-alueella. VR:n hallitus päättää sopimuksesta ensi viikolla. Sopimus on viisivuotinen ja päättyy 26.6.2021.
Tunnisteet: vesa_mauriala
10.02.2016

Matkustaliikenteen ja kunnossapidon YT:stä ilmoitukset

Matkustajaliikenteen sekä kunnossapidon YT:stä ilmoitukset Matkustajaliikenteen, junaliikennöinnin ja kunnossapidon yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 10.11.2015, mutta päätösten antaminen on jouduttu kokonaisuuden keskeneräisyyden vuoksi jakamaan kahteen vaiheeseen. Yt-neuvottelujen päätyttyä annettiin ensimmäisessä vaiheessa, 30.11.2015, työnantajan selvitys harkittavista päätöksistä matkustajaliikenteen lipputoimistoja, asiakaspalvelukeskusta, kaukoliikenteen operatiivista yksikköä, markkinointia, liikennesuunnittelua ja hinnoittelua sekä kehitysyksikköä koskien. Lisäksi annettiin selvitys päätöksistä koskien Operaatiokeskusta. Maanantaina 1.2. tiedotetiin Liikenne- ja viestintäministeriön sekä VR:n ostoliikennettä koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta. Samalla tiedotettiin LVM:n päättämistä velvoiteliikenteen muutoksista. Velvoiteliikennettä koskevan päätöksen myötä osa leikattavasta ostoliikenteestä siirtyy VR:lle tappiolliseksi velvoiteliikenteeksi. Velvoiteliikennemuutokset ovat voimassa 10.12.2016 asti.
Tunnisteet: arto_kukkonen
28.01.2016

Neuvottelutulos palkantarkistuksista

Paltan ja VR yhtymän kanssa on saavutettu tyka-2 mukainen neuvottelutulos 21.12.2015 Asiassa käytiin vielä tarkentava keskustelu 18.01.2016 silloin oli yritys vielä sopia samassa yhteydessä eräitä erimielisyyksiä joita olisi voitu ”tykä” rahalla poistaa. Tässä ei kuitenkaan onnistuttu.
Tunnisteet: hannu_mattila
13.01.2016

Pakkolakipaketti myrkyttää työmarkkinailmapiirin

Hallitus on saanut työmarkkinailmapiirin jäiseen tilaan pakkolakiesityksellään. Valtaosa ammattiliitoista on ilmoittanut pakkolakien tulessa alkavansa jonkinlaisiin toimenpiteisiin.
Tunnisteet: reijo_tamminen
18.12.2015

Rauhaisaa Joulun aikaa

Pääsemmekö kaikki rauhoittumaan vai tuoko pitkät pyhät tuskaa..!!??
Tunnisteet: esko_takala
09.12.2015

Sitä saa, mitä tilaa: liikenneministeriön sähläys jatkuu

Julkisuudessa on johtavien ministerien suulla annettu väärä kuva siitä, että VR:ssä käytävissä 570 henkeä koskevissä yt-neuvotteluissa olisi kyse vain markkinaehtoiseen tilanteeseen sopeutumisesta. Tämä ei pidä paikkaansa, vaan niissä on kyse myös ostoliikenteen 13,5 miljoonan euron leikkauksista. Koska korvaavaa liikennettä ei ole saatu aikaan eikä vielä tiedetä, kuinka maakuntien liikenne hoidetaan, joutuu VR siirtämään yt-neuvotteluiden takarajaa ensi vuoden puolelle.
Tunnisteet: vesa_mauriala
27.11.2015

Vastasimme liiton kutsuun, vaan mites sitten toisin päin?

Vuosityöaika puhuttaa paljon. Ihmetyksiä tuottaa jo aiemmin työantajan lanseeraama työssä jaksaminen paremmaksi lyhennetyllä työviikolla eli pekkaset pois.
Tunnisteet: petrus_maki
09.11.2015

Pakkolomia vaiko keskimääräinen työaika

Työnantaja haluaisi taas sopia keskimääräisen työajan käyttöönotosta VR Trackin osalta. Toteutuessaan tämä tarkoittaisi sitä, että rakentamiskaudella tehtäisiin tunteja sisään ja hiljaisella kaudella pidettäisiin vapaana pois, tunti tunnista, ilman lisiä.
Tunnisteet: antti_ahonen
22.10.2015

Berner suunnittelee kilpalun avaamista

Poliittiselle päätöksentekijälle asetettava kysymys on, millaista liikennepolitiikkaa maassa harjoitetaan: onko edes tarkoitus, että kaikkialla toimii julkinen liikenne (joka pakosta tässä harvaanasutussa maassa on joko osto- tai velvoiteliikennettä eduskunnan päättämän tahdon toteuttamiseksi)? Kilpailutilanteessa ei esim. VR:ltä voi odottaa velvoiteliikenteen hoitamista.
Tunnisteet: vesa_mauriala
01.10.2015

Ideologista yksityistämistä

Juha Sipilä nimitti Anne Bernerin liikenne- ja viestintäministeriksi ohi kaikkien keskustalaisten liikennepolitiikan asiantuntijoiden. Esimerkiksi keskustalainen VR:n hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Timo Korhonen olisi peitonnut hänet liikenneasioiden tuntemuksessa mennen tullen. Keskustalla olisi ollut käytössään myös muita kykyjä, kuten aiempi liikenneministeri Anu Vehviläinen.
Tunnisteet: vesa_mauriala
19.09.2015

Pakkolaki ei palkansaajalle maistu

Perjantain mielenilmaukseen (josta laki käyttää nimitystä poliittinen työtaistelu) osallistui yhteensä 300 000 palkansaajaa ympäri Suomen. Heistä 30 000 kokoontui Rautatientorille osoittamaan mieltä hallituksen pakkolakeja vastaan. Pakkolaeilla hallitus puuuttuu lomiin, ylityö- ja sunnuntaikorvauksiin yms., Tällainen puuttuminen on perustuslain vastaista ja rajoittaa sopimusvapautta.
Tunnisteet: vesa_mauriala
14.09.2015

Mielenilmaus maan hallituksen pakkotoimia vastaan 18.9.

Palkansaajakeskusjärjestöt järjestävät tulevana perjantaina mielenilmaisun maan hallituksen kaavailemia työmarkkinoiden sopimusoikeutta rajoittavia toimenpiteitä vastaan. Mielenilmaisu pidetään Helsingin Rautatientorilla 18.9. klo 11.00 – 13.00 välisenä aikana, minkä lisäksi useimmat ammattiliitot ja ammattiosastot järjestävät omat poliittiset mielenilmaisunsa. Rautatieläiset eivät ole töissä kello 6.00 - 18.00 välisenä aikana. Asiasta päätti hetki sitten Raideammattilaisten hallitus.
Tunnisteet: vesa_mauriala
12.09.2015

Maan hallitus haluaa murtaa perusoikeuksia

Palkansaajakeskusjärjestöt järjestävät 18.9. klo 11-13 Rautatientorilla suuren mielenosoituksen maan hallituksen yksipuolisia toimenpiteitä vastaan. Tilaisuus on avoin kaikille.
Tunnisteet: vesa_mauriala
28.08.2015

Raideammattilaiset JHL ja Veturimiesliitto tyrmistyneitä VR Yhtymä Oyj:ssä alkavien yt-neuvotteluiden laajuudesta

Raideammattilaiset JHL ry:n hallitus on käsitellyt tänään ilmoitettujen, VR:n historian suurimpien yt-neuvotteluiden vaikutuksia. Yt:t johtuvat kahdesta asiasta: 1) Bussiliikenteen kilpailun markkinaehtoisesta avautumisesta ja siitä seuranneesta hintojen laskusta sekä 2) Maan hallituksen samaan aikaan päättämistä suurista ostoliikenteen leikkauksista, jotka kohdistuvat ainoastaan junaliikenteeseen.
Tunnisteet: vesa_mauriala
27.08.2015

VR Track rikkoo työehtosopimusta ja piinaa luottamusmiehiä

Rautatiealan työehtosopimuksen 14§ työtuntijärjestelmää koskevat määräykset ja VR Trackin käytös luottamusmiehiä kohtaan puhuttaa.
Tunnisteet: reijo_tamminen
19.08.2015

Työehtosopimusneuvottelut tyka jatko-

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat sopineet 2013 työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti sopimuskauden toisen jakson palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta ja toteutusajankohdasta
Tunnisteet: hannu_mattila
07.08.2015

Kesäloman jälkeen..

Haasteita riittää!!
Tunnisteet: esko_takala
powered by eMedia