etusivu I tiedoksi I Blogit
RSS

Tunniste: vesa_mauriala

09.08.2017

Valtio ilmoittaa avaavansa kilpailun matkustajaliikenteessä vuoteen 2026 mennessä

Muuttuvaan tilanteeseen vastaamiseksi SAK:laiset rautatiealan ammattiliitot Raideammattilaiset, Veturimiesliitto ja Rautatievirkamiesliitto ovat tänään ilmoittaneet perustavansa yhteistyöelimen, Raidealan allianssin. Sen tehtävä on varmistaa, että nyt rautateitä koskevassa muutoksessa noudatetaan alan yleissitovia työehtosopimuksia sekä suunnitellaan tarvittaessa yhteistä järjestöllistä toimintaa. Rautateillä työntekijöiden järjestäytymisaste poikkeuksellisen korkea, ja on toimialasta riippuen 90-100 %.
Tunnisteet: vesa_mauriala
25.10.2016

Raideammattilaiset ihmettelee LiVi:n päätöstä sulkea VR Track Oy ulos kunnossapidon tarjouskilpailusta

Raideammattilaisten hallitus käsitteli tänään 25.10. kokouksessaan ajankohtaisia työmarkkina-asioita. Yhtenä asiana esillä oli Liikenneviraston vastikään annettu päätös hylätä VR Track Oy tarjoajana kunnossapitoalue 9. radan ja turvalaitteiden kunnossapidon tarjouskilpailussa vuosille 2017 – 2020.
Tunnisteet: vesa_mauriala
25.05.2016

Kyky-sopmuksen mukainen neuvottelutulos on saavutettu

Palkansaajien keskusjärjestöt sekä Elinkeinoelämän keskusliitto sopivat aiemmin käynnistävänsä neuvottelut kilpailukykysopmuksesta. Tällä hetlellä on meneillään liittokohtaisten neuvotteluiden vaihe, jossa osapuolten sopimuksen mukaisesti tavoitellaan 24 tunnin vuosityöajan lisäystä. Esillä pöydissä on ollut myös palkallisen sopimisen lisääminen ja sen vastapainona luottamushenkilöiden aseman parantaminen.
Tunnisteet: vesa_mauriala
18.04.2016

Liikennekaaren valmistelussa rautateiden osalta aikalisä - järki voitti

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner lähetti tänään pitämässään tiedotustilaisuudessa hallituksen liikennekaarihankkeen lausunnoille. Hankkeessa on kaksi pääosaa: liikenteen yhteinen säädöspohja ja vapaa markkinoillepääsy sekä valtion liikenneinfran kerääminen yhteen valtionyhtiöön.
Tunnisteet: vesa_mauriala
01.03.2016

Liikkeenluovutusmalli HSL-sopimuksessa on voitto työntekijöille

HSL:n tekemä päätös lähiliikenteen tilaamisesta VR:ltä myöhempään kilpailutukseen saakka on pitkäjänteinen ja oikea ratkaisu. Samalla se osoittaa, että neuvottelemalla asiat voidaan ratkaista parhaiten. Nän siis siinä tapauksessa, että aitoa neuvotteluhalua on molemmilla puolilla pöytää. HSL:n hallitus antoi yksimielisesti valtuutuksen solmia VR:n kanssa uuden sopimuksen lähijunaliikenteen operoinnista ja Sm5-junien kunnossapidosta HSL-alueella. VR:n hallitus päättää sopimuksesta ensi viikolla. Sopimus on viisivuotinen ja päättyy 26.6.2021.
Tunnisteet: vesa_mauriala
09.12.2015

Sitä saa, mitä tilaa: liikenneministeriön sähläys jatkuu

Julkisuudessa on johtavien ministerien suulla annettu väärä kuva siitä, että VR:ssä käytävissä 570 henkeä koskevissä yt-neuvotteluissa olisi kyse vain markkinaehtoiseen tilanteeseen sopeutumisesta. Tämä ei pidä paikkaansa, vaan niissä on kyse myös ostoliikenteen 13,5 miljoonan euron leikkauksista. Koska korvaavaa liikennettä ei ole saatu aikaan eikä vielä tiedetä, kuinka maakuntien liikenne hoidetaan, joutuu VR siirtämään yt-neuvotteluiden takarajaa ensi vuoden puolelle.
Tunnisteet: vesa_mauriala
22.10.2015

Berner suunnittelee kilpalun avaamista

Poliittiselle päätöksentekijälle asetettava kysymys on, millaista liikennepolitiikkaa maassa harjoitetaan: onko edes tarkoitus, että kaikkialla toimii julkinen liikenne (joka pakosta tässä harvaanasutussa maassa on joko osto- tai velvoiteliikennettä eduskunnan päättämän tahdon toteuttamiseksi)? Kilpailutilanteessa ei esim. VR:ltä voi odottaa velvoiteliikenteen hoitamista.
Tunnisteet: vesa_mauriala
01.10.2015

Ideologista yksityistämistä

Juha Sipilä nimitti Anne Bernerin liikenne- ja viestintäministeriksi ohi kaikkien keskustalaisten liikennepolitiikan asiantuntijoiden. Esimerkiksi keskustalainen VR:n hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Timo Korhonen olisi peitonnut hänet liikenneasioiden tuntemuksessa mennen tullen. Keskustalla olisi ollut käytössään myös muita kykyjä, kuten aiempi liikenneministeri Anu Vehviläinen.
Tunnisteet: vesa_mauriala
19.09.2015

Pakkolaki ei palkansaajalle maistu

Perjantain mielenilmaukseen (josta laki käyttää nimitystä poliittinen työtaistelu) osallistui yhteensä 300 000 palkansaajaa ympäri Suomen. Heistä 30 000 kokoontui Rautatientorille osoittamaan mieltä hallituksen pakkolakeja vastaan. Pakkolaeilla hallitus puuuttuu lomiin, ylityö- ja sunnuntaikorvauksiin yms., Tällainen puuttuminen on perustuslain vastaista ja rajoittaa sopimusvapautta.
Tunnisteet: vesa_mauriala
14.09.2015

Mielenilmaus maan hallituksen pakkotoimia vastaan 18.9.

Palkansaajakeskusjärjestöt järjestävät tulevana perjantaina mielenilmaisun maan hallituksen kaavailemia työmarkkinoiden sopimusoikeutta rajoittavia toimenpiteitä vastaan. Mielenilmaisu pidetään Helsingin Rautatientorilla 18.9. klo 11.00 – 13.00 välisenä aikana, minkä lisäksi useimmat ammattiliitot ja ammattiosastot järjestävät omat poliittiset mielenilmaisunsa. Rautatieläiset eivät ole töissä kello 6.00 - 18.00 välisenä aikana. Asiasta päätti hetki sitten Raideammattilaisten hallitus.
Tunnisteet: vesa_mauriala
12.09.2015

Maan hallitus haluaa murtaa perusoikeuksia

Palkansaajakeskusjärjestöt järjestävät 18.9. klo 11-13 Rautatientorilla suuren mielenosoituksen maan hallituksen yksipuolisia toimenpiteitä vastaan. Tilaisuus on avoin kaikille.
Tunnisteet: vesa_mauriala
28.08.2015

Raideammattilaiset JHL ja Veturimiesliitto tyrmistyneitä VR Yhtymä Oyj:ssä alkavien yt-neuvotteluiden laajuudesta

Raideammattilaiset JHL ry:n hallitus on käsitellyt tänään ilmoitettujen, VR:n historian suurimpien yt-neuvotteluiden vaikutuksia. Yt:t johtuvat kahdesta asiasta: 1) Bussiliikenteen kilpailun markkinaehtoisesta avautumisesta ja siitä seuranneesta hintojen laskusta sekä 2) Maan hallituksen samaan aikaan päättämistä suurista ostoliikenteen leikkauksista, jotka kohdistuvat ainoastaan junaliikenteeseen.
Tunnisteet: vesa_mauriala
05.06.2015

Vähennetään investoinneista, perusväylänpitoon starttipaketti

Uusi hallitus on linjannut ohjelmassaan liikenneinvestointeja. Hallituksella on järki kädessä siinä, että painopistettä siirretään perusväylänpidon suuntaan. Pääkohteena ovat erityisesti tiet. Julkisuudessa olleista mainoksista poiketen hallitus ei kuitenkaan "laita teitä kuntoon kertarysäyksellä", vaan starttipaketin jälkeen liikennemenot pienenevät. On myös selvää, että kertainvestoinnin rahoittaminen vaatii valtiolta omaisuustuloja joko myyntien tai taseiden puhdistuksen muodossa. Omistajapolitiikkaa puolestaan johtaa pääministeri Juha Sipilä. Sekin kertoo siitä, että tavoitteita on. Uusia rahoitusmalleja tullaan hakemaan ja "Infra Oy" perustamaan, mikä se on hyvä kehityssuunta.
Tunnisteet: vesa_mauriala
02.12.2014

Turun varikolla alkavat yt:t

Raideammattilaiset edellyttää pehmeiden keinojen käyttöä Turussa alkavissa yt-neuvotteluissa
Tunnisteet: vesa_mauriala
10.06.2014

HSL on linjannut lähijunaliikenteen kilpailuttamista

Ammattiliitot valmistautuvat neuvottelemaan raidealalle ensimmäisen ns. Lonka-sopimuksen. Konduktöörejä tarvitaan edelleen.
Tunnisteet: vesa_mauriala
Vastauksia:3
18.11.2013

Kuljetusalojen yhteistyö tiivistyy AKT:n ympärillä ja JHL:n sisällä

Kuljetusalan yhteisillä tukitoimilla saatiin aikaan se, ettei saksalaisomisteinen Finnairille ateriapalveluita tuottava LSG voinut shoppailla työehtosopimuksilla. Myös JHL kokoaa omaa liikenne- ja kuljetusalojen verkostoaan. Sen nimi on JHL LIIKE.
Tunnisteet: vesa_mauriala
17.10.2013

Rautatielan TES-neuvottelutulos on valmis

Raideammattilaisten hallitus on hyväksynyt Rautatiealan työehtosopimuksen omalta osaltaan edelleen JHL:n hallitusta varten. SAK:n hallitus arvioi 25.10., onko saavutettu Työllisyys- ja kasvusopimuksen voimaantuloa varten riittävä kattavuus.
Tunnisteet: vesa_mauriala
03.09.2013

TES-neuvottelut alkavat rivakasti

Keskitetyn ratkaisun pohjalta käytävät soveltamisalaneuvottelut käynnistyvät Rautatiealan työehtosopimuksen osalta rivakasti. JHL:n hallitus päättää, onko liitto mukana keskitetyssä. Neuvotteluiden takaraja on 25.10. klo 16.00
Tunnisteet: vesa_mauriala
11.06.2013

Joukkoliikennebarometri on julkaistu

Kansalaisten mielipiteitä joukkoliikenteestä on jälleen tutkittu.
Tunnisteet: vesa_mauriala
05.06.2013

Edustajakokous linjasi tulevaa

Raoideammattilaisten edustajakokous pidettiin 27.-29.5.2013
Tunnisteet: vesa_mauriala
powered by eMedia