etusivu I tiedoksi I Blogit I Neuvottelutulos palkantarkistuksista
28.01.2016

Neuvottelutulos palkantarkistuksista

Neuvottelutulos palkantarkistuksista
Paltan ja VR yhtymän kanssa on saavutettu tyka-2 mukainen neuvottelutulos 21.12.2015 Asiassa käytiin vielä tarkentava keskustelu 18.01.2016 silloin oli yritys vielä sopia samassa yhteydessä eräitä erimielisyyksiä joita olisi voitu ”tykä” rahalla poistaa. Tässä ei kuitenkaan onnistuttu.

Paltan ja VR yhtymän kanssa on saavutettu tyka-2 mukainen neuvottelutulos 21.12.2015

Asiassa käytiin vielä tarkentava keskustelu 18.01.2016 silloin oli yritys vielä sopia samassa yhteydessä eräitä erimielisyyksiä joita olisi voitu ”tykä”  rahalla poistaa. Tässä ei kuitenkaan onnistuttu.

 

Sopimuskausihan koostuu kahdesta sopimusjaksosta.

Ensimmäinen sopimusjakso alkaa 1.5.2014 ja päättyy 28.2.2016.

Toinen sopimusjakso alkaa 1.3.2016 ja päättyy 31.1.2017.

 

Palkankorotukset 1.3.2016

Palkankorotukset tyka-2 mukaan on 16 euroa /kk. Mutta koska sopimuksemme voimassaoloaika on vain 11 kuukautta, On palkankorotuksessa huomioitu 1 yhden kuukauden vähennys =14,67 € sekä henkilökohtaisten palkanosien ( Heko )ja määrävuosikorotusten vähentävä vaikutus.

 

                                                                                       Vähennetty Heko/ määrävuotiskorotus

- PL 1             13,55 eurolla                     ( 8,3   %   )

- PL 2             12,65 eurolla                     ( 16.0 %   )

- PL 3             12,62 eurolla                     ( 16,2 %   )

 

 

Kelpoisuus ja lupakirjoihin käytetty sopimusosuus.

 

Tämä muutos on tehty yrityskohtaiseen työehtosopimukseen VR-yhtymän kanssa

 

Osapuolet ovat osana palkkaratkaisua sopineet, että työntekijöille hankittavista lupa- ja kelpoisuustodistuksista aiheutuvat kustannukset jaetaan työnantaja VR-Yhtymä Oy:n tai VR-Track Oy:n (jäljempänä ”VR-konsernin”) ja työntekijöiden kesken niin, että nyt sovittua työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaista taulukkopalkan korotusta pienennetään: ( arvo 190-250 €)

                                                          

- PL 1.           - 0,87 eurolla

- PL 2.           - 0,41 eurolla

- PL 3.           - 0,91 eurolla

 

Jos työntekijä irtisanoutuu itse VR-konsernin palveluksesta ensimmäisen viiden vuoden aikana lupa- tai kelpoisuustodistuksen voimaantulosta alkaen, on hän velvollinen korvaamaan työnantajalle 19 euroa per jäljellä oleva lupa- tai kelpoisuustodistuksen voimassaolovuosi.

Uudet työntekijät, jotka tulevat liikenneturvallisuustehtäviin VR-konsernin palvelukseen 1.1.2016 jälkeen, vastaavat kuitenkin ensimmäisen lupa- tai kelpoisuuskirjan hankinnasta aiheutuvista kustannuksista itse. Työntekijä vastaa hankintakuluista itse myös, jos ne aiheutuvat siitä, että työntekijä on hävittänyt lupa- tai kelpoisuustodistuksensa. 

 

Lopputulemaksi jää siis:

Työehtosopimuksen perustaulukkopalkkoja korotetaan 1.3.2016 tai sitä lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta alkaen seuraavasti:

 

- PL 1            12,68 eur

- PL 2            12,24 eur

- PL 3            11,71 eur

 

 

  Muut korotukset

Työehtosopimuksen 31 §:n 9. momentin mukaista olosuhdelisää korotetaan 0,39 prosentilla. (Pylväissä, mastoissa ym. korkeissa paikoissa)

 

Työehtosopimuksen Mukaisia luottamusmies ja työsuojelupalkkioita (tsv, tsa ) korotetaan  1.3.2016 lukien 0,39 prosentilla.

 

Työhönsidonnaisuuslisäerimielisyys

 

Osapuolet ovat osana palkkaratkaisua sopineet, että 20.10.2014 sovitun erimielisyysmuistion          ( vieraalla paikkakunnalla katko )kustannusvaikutuksen vähennyksen ja se on  taulukkopalkkakorotuksessa  huomioitu palkkaliitteen 1. osalta.

 

Neuvotteluiden sopimuspöytäkirjat sijoitetaan liiton JHL ja raideammattilaisten nettisivuille.

Samoin kuin uudet 1.3.2016 voimaan tulevat palkkataulukot.

 

Huomiot neuvotteluista.

 

Asian tiimoilta jouduimme kokoontumaan 6 kertaa. Se on mielestäni melko monta kertaa kun lähtökohtaisesti neuvotteluissa oli raamit valmiina.

Jäi selvä kuva, että Paltaa kustannuslaskennan puolelta ohjeisti tarkasti myös EK.

Liikkuminen oli  erittäin hankalaa laskennan sisällä, vaikkakin ”vanha” tapa laskea kustannukset hyväksyttiin yhteisesti ja asiassa ei jäänyt ristiriitaa.

Lehden painoon mennessä ei ole vielä tietoa miten yhteiskuntasopimuksen neuvottelut etenevät SAK linjaukset ovat asian tiimoilta olleet asialliset ja edellyttävät pakkolakien poisvetoa, ennen kuin tulokseen voidaan päästä. Haussa on kokonaisratkaisu joka pitää sisällä myös palkkaratkaisun. Ek uskoo , että siirtämällä palkoista sopimisen syksyyn ja sitomalla muilta osin kätemme selän taa se saisi pakkolakinsa tes sopimuksiin.

Ek ottama toimintamalli on työmarkkinoilla uusi. He ovat luovuttaneet päätöksenteon ”politiikoille”.

Tämä malli on pidettävä mielessä tulevaisuudessa. On myös muita hallituspohjia ja silloin on työkalupakissa myös nämä ”keinot” mutta toivottavasti meidän joukkueella.

 

Tulevassa sopimustoiminnassa olisi syytä kaikkien osapuolten pitää mielessä, ettei luottamusta rakenneta hetkessä, ja tämän hetken kusetukset eivät ole unohtuneet. Vuosien työn tulokset ollaan valmiit häikäilemättä romuttamaan pienen voiton odotuksessa. Työnantajan asiantuntija ja lakimiehet tulevat sen varmasti huomaamaan, että niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan.

 

Tämän vuoden aikana tai ensi vuoden alkupuolella saamme tietoomme miten VR yhtymää ollaan muuttamassa. Huhuja on suuntaan jos toiseen, pahimmissa skenaarioissa Berner luovuttaa koko yhtiön kultalautasella kymmenelle ulkomaiselle yhtiölle.

 

Ideoita nykyhallitukselle

Kun pakkolakeja suunnitellaan, niin esittäisin hyvän idean uudeksi kolmen vuoden pakkolaiksi. Yritysten jakamat osingot noin 11 miljardia vuodessa puolitetaan ja puolet käytetään investointeihin, ja kilpailukyvyn parantamiseen.

 

Veromallina pitäisi myös miettiä sitä, että jos yritys käyttää voittonsa yhtiön kehittämiseen verotettavaa voittoja ei veroteta. Virossa kaiketi toimitaan näin.

 

 

 

 

 

Hannu Mattila

Sopimussihteeri


Lähettäjä
Reijo Tamminen
28.01.2016
Viimeksi muokattu
28.01.2016
Tunnisteet: hannu_mattila
powered by eMedia