etusivu I tiedoksi I Blogit I Liikkeenluovutusmalli HSL-sopimuksessa on voitto työntekijöille
01.03.2016

Liikkeenluovutusmalli HSL-sopimuksessa on voitto työntekijöille

HSL:n tekemä päätös lähiliikenteen tilaamisesta VR:ltä myöhempään kilpailutukseen saakka on pitkäjänteinen ja oikea ratkaisu. Samalla se osoittaa, että neuvottelemalla asiat voidaan ratkaista parhaiten. Nän siis siinä tapauksessa, että aitoa neuvotteluhalua on molemmilla puolilla pöytää. HSL:n hallitus antoi yksimielisesti valtuutuksen solmia VR:n kanssa uuden sopimuksen lähijunaliikenteen operoinnista ja Sm5-junien kunnossapidosta HSL-alueella. VR:n hallitus päättää sopimuksesta ensi viikolla. Sopimus on viisivuotinen ja päättyy 26.6.2021.

Kun juniin toivotaan uusia matkustajia, on palvelutaso keskeistä, jotta yhä useampi suomalainen löytäisi (uudelleen) junan matkustusvälineenä. HSL-alueen lähiliikenteessä ei kuitenkaan hetkeen ollut varmaa, että tulevaisuudessa junissa olisi konduktöörejä.

HSL varmisti päätöksellään, että konduktöörit säilyvät lähijunissa. Mikäli lähijunaliikenteen liikennöitsijä vaihtuu kilpailutuksen myötä vuonna 2021, HSL:n liikenteessä työskentelevä VR:n henkilökunta siirtyy liikkeenluovutuksella uuden liikennöitsijän palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Näin uusienkin yrittäjien on kilpailutuksessa otettava laskennan pohjaksi työntekijöille maksettava, nykyisten työehtosopimusten mukainen ansio.

HSL:n päätös on viisas, koska se takaa junaliikenteen jatkumisen häiriöittä myös tulevaisuudessa. Kaikissa muissa vaihtoehdoissa olisi ollut helppo ennustaa mittavia työrauhaongelmia lähiliikenteessä siinä vaiheessa, kun kilpailu aukeaa. Työnantaja luonnollisestikin päättää järjestäytymisestään työnantajaliittoon, mutta JHL:n nykyisen jäsenistön siirtyessä sen palvelukseen alkaa lainmukainen työrauha vasta, kun sopimus työehdoista on kanssamme solmittu. 
Suoraostosopimusta edelsivät pitkät neuvottelut VR:n ja henkilöstöjärjestöjen välillä. Neuvoteluissa löydettiin toimintamalli, jolla tilaaja (HSL) eli alueen kunnat saavat halutut säästöt, mutta junissa asiakkaista huolehtii jatkossakin konduktööripätevä henkilö. Neuvotteluiden perusteella VR saattoi tarjota HSL:lle sopimuksen merkittävästi nykyistä edullisemmilla kustannuksilla.
Kesään 2017 mennessä käyttöön tulee toimintamalli, jossa pareina junissa kiertävien lähijunakonduktöörien tehtävänä on asiakaspalvelu, matkalippujen tarkastaminen ja sosiaalisen turvallisuuden luominen näkyvyydellä.
Siirtymäkauden sopimuksella VR vastaa HSL-alueen sisäisen lähijunaliikenteen operoinnista ja junien kunnossapidosta. Sopimuksen kustannustaso laskee noin 10 prosentilla. Vanhat VR:n omistamat lähijunat poistuvat käytöstä HSL-liikenteessä kesään 2017 mennessä, jolloin uusi yhteensä 81 junayksikön Sm5-kalusto on saatu kokonaan liikenteeseen.
Tällä hetkellä Pääkaupunkiseudun junakalusto Oy omistaa Sm5-junat, jotka HSL vuokraa lähijunaliikenteen käyttöön. Sopimuskauden päätyttyä junat on mahdollista luovuttaa saumattomasti tarjouskilpailun voittaneen operaattorin käyttöön. VR on tällä hetkelle yksi Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkaista. VR sitoutuu nyt esisopimuksella omistamiensa junakalustoyhtiön osakkeiden myymiseen muille osakkaille eli omistajakunnille (Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen).
Myös varikkotoimintojen osalta pyritään vastaavaan toimintamalliin, jotta uusien liikennöitsijöiden tulo lähijunaliikenteeseen onnistuisi sujuvasti. Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy ja VR-Yhtymä Oy:n kiinteistöyksikkö solmivat pitkäaikaisen vuokrasopimuksen vuoteen 2034 asti lähiliikenteen junien kunnossapitoa varten. Ilmalan varikolla toteutetaan ennen sopimuskauden päättymistä 2021 Sm5-junien kunnossapitoon käytettävien tilojen eriyttäminen VR:n varikkotoiminnoista.
HSL ja VR-Yhtymä Oy allekirjoittivat aiesopimuksen 18.5.2015 HSL:n ostaman lähijunaliikenteen suorahankintasopimuksesta. Huhtikuussa voimaan tuleva siirtymäkauden sopimus tarkoittaa kolmen vuoden lykkäystä alkuperäiseen kilpailutusaikatauluun, mutta siinä on määritelty siirtymäkauden menettelyt, jotka edistävät avoimen tarjouskilpailun tasapuolista valmistelua ja hallittua toteutusta. HSL on selvittänyt, että myöskään EU:n palvelusopimusasetus ei aseta esteitä siirtymävaiheen suorahankintasopimuksille.

Lähettäjä
Jussi Päiviö
01.03.2016
Viimeksi muokattu
15.03.2016
Tunnisteet: vesa_mauriala
powered by eMedia