etusivu I tiedoksi I Blogit I Tulevaisuuden sopimustoiminta
22.11.2016

Tulevaisuuden sopimustoiminta

Tulevaisuuden sopimustoiminta
Rautatiealan työehtosopimuksen yleissitovuus perustuu työsopimuslakiin. Lain mukaan myös työnantajaliittoon kuulumattoman työnantajan on noudatettava työsuhteissaan työehtosopimusta, joka on valtakunnallinen ja jota pidetään kyseisellä alalla edustavana.

Rautatiealan työehtosopimuksen yleissitovuus perustuu työsopimuslakiin. Lain mukaan myös työnantajaliittoon kuulumattoman työnantajan on noudatettava työsuhteissaan työehtosopimusta, joka on valtakunnallinen ja jota pidetään kyseisellä alalla edustavana. Tulevaisuuden sopimusmaailman ja sote myllerryksen keskellä olisi hyvä miettiä myös JHL: n sisällä olevia sopimuksia kuinka esim: Ratikat, metrot, ja rautatieliikenne sopisivat yhteen sopimukseen ?

Kiky sopimuksen jälkeiseen elämään joudumme palaamaan varsin pian, jo ensi vuoden aikana lomien jälkeen olemme tilanteessa jossa uusia neuvotteluja TES sopimuksesta käynnistetään. Alkusyksyn 2016 aikana on kasattava neuvottelutavoitteet ja koottava ne palkkaliitteittäin tärkeysjärjestykseen. Tässä työssä apuna on yhdistykset ja raideammattilaisten edunvalvontaryhmä.

Koko sopimustoiminta on kuitenkin tilanteessa, että emme tiedä minkä tyyppisellä mallilla mennään. Elinkeinoelämän keskusliitto EK on linjannut sääntöjään niin etteivät he enää tee ns. TUPO sopimuksia. mielestäni Kiky sopimus oli kyllä ns. tupo. Siitä on kyllä käytetty myös  nimeä : läheltä piti- prosessi.

EK tavoittelee ilmeisemmin mallia jossa sopimustoimintaa tehtäisiin paikallisella taholla. Miten ja mistä asioista näin sovittaisiin ja onko käytössä joku Suomi malli jolla vientiliitot asettaisivat palkkaukseen tms. rajoja. Työntekijöiden edellytykset tehdä paikallisia sopimuksia ovat monessa tilanteessa hyvin rajalliset.

Paikallisen sopimisen lisääminen edellyttäisi mielestäni lainsäädäntöön muutoksia. Irtisanomissuoja ja muutosturva, työnantajan tulkintaetuoikeus, sekä yt-lain muutokset tulisi nyt ensimmäisenä mieleen.

Koko SAK:n kentässä on vaikea pitkällä tähtäimellä nähdä minkä tyyppisiä sopimusunioneja tarvittaisiin. Töitä ja tehtäviä ja ammatteja katoaa ja uusia syntyy.

JHL sopimuskentälläkin tulisi miettiä myös julkisen ja yksityisen  hyvinvointi ja palvelualojen yhteistyötä JHL järjestörakenteen ulkopuolella. Olisi uskallettava miettiä isompia kokonaisuuksia ja itse ajattelen, että palvelu ja hyvinvointialojen piirissä toimivat liitot voisivat tutkia yhteistyömuotoja tai fuusiota. Mieleeni tulee ainakin JHL ja PAM.

Koko ay- kenttä niin kotimaassa ja kansainvälisestikin tarvitsee myös poliittista vaikuttamista. Suomessa puoluepoliittiset voimat ovat muuttuneet niin, että erityisesti työnantajan edut tulevat selvästi paremmin huomioiduksi kuin aikaisemmin.

 Nämä eduskunnan ja nykyisen hallituksen alkutahdit ovat osoittaneet, että jos emme osallistu myös poliittisten toimijoiden kanssa käytävään yhteistyöhön vahvasti ja päämäärätavoittein.

Voi olla että lainsäädäntö johtaa siihen ettemme me tee enää edes työehtosopimuksia.

 

Hannu Mattila

Sopimustoimitsija


Lähettäjä
Reijo Tamminen
22.11.2016
Tunnisteet: hannu_mattila
powered by eMedia