etusivu I tiedoksi I Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on antanut 1.2.2016 määräyksen kaupunkiraideliikenteestä (TRAFI/55722/03.04.02.00/2015).
04.02.2016

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on antanut 1.2.2016 määräyksen kaupunkiraideliikenteestä (TRAFI/55722/03.04.02.00/2015).

Määräystä sovelletaan kaupunkiraideliikenteeseen eli metro- ja raitioliikenteeseen. Kyseessä on uusi määräys, joka annetaan kaupunkiraideliikenteestä annetun lain (1412/2015) nojalla. Määräys tulee voimaan lain kanssa samaan aikaan 1.3.2016. Raitioliikenteeseen lakia ja määräystä sovelletaan kuitenkin vasta 1.1.2018 alkaen.

Määräyksellä määrätään muun muassa kaupunkiraideliikenteessä toiminnanharjoittajalta vaadittavasta turvallisuusjohtamisjärjestelmästä sekä turvallisuustavoitteista, Trafille valvontaa varten tehtävistä ilmoituksista sekä liikenneturvallisuuteen vaikuttavia tehtäviä hoitavien lääketieteellisistä kelpoisuusvaatimuksista.

 

Kaupunkiraideliikennettä ohjaava sääntely pyrkii kokonaisuudessaan olemaan kaikkien toimijoiden kannalta tarkoituksenmukaista ja mahdollisimman kevyttä. Trafin strategian mukaisesti määräys korostaa toimijoiden omaa vastuuta toiminnastaan riskien hallinnan keinoin. Määräys mahdollistaa siten toimijoille heidän toimintansa kannalta tarkoituksenmukaisimpien toimintamallien käyttöönoton ja niiden riskiperusteisen oma-aloitteisen kehittämisen.

 

Määräys, perustelumuistio ja lausuntokooste löytyvät linkistä:

http://www.trafi.fi/tietoa_trafista/ajankohtaista/3821/kaupunkiraideliikenne

 

Lisätietoja

tarkastaja Olli Matilainen, p. 029 534 6410, etunimi.sukunimi(at)trafi.fi

yksikönpäällikkö Tuire Simonen, p. 029 534 5202, etunimi.sukunimi(at)trafi.fi

 


Lähettäjä
Reijo Tamminen
04.02.2016
Viimeksi muokattu
04.02.2016
powered by eMedia