etusivu I tiedoksi I NEUVOTTELUTULOS VR TRACK OY:N KILPAILUKYKYSOPIMUKSESTA
02.12.2016

NEUVOTTELUTULOS VR TRACK OY:N KILPAILUKYKYSOPIMUKSESTA

Työnantajan ja työntekijöiden, Palvelualojen liitto Palta ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n edustajat ovat päässeet neuvottelutulokseen VR Track Oy:tä koskevan kilpailukykysopimuksen uudistamisesta 1.2.2017 lukien. Neuvottelutulos esitellään neuvotteluosapuolten päättäville elimille, jotka päättävät lopullisesti sopimuksen hyväksymisestä. Nämä päätökset syntyvät joulukuun aikana.

NEUVOTTELUTULOS VR TRACK OY:N KILPAILUKYKYSOPIMUKSESTA

 

Työnantajan ja työntekijöiden, Palvelualojen liitto Palta ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n edustajat ovat päässeet neuvottelutulokseen VR Track Oy:tä koskevan kilpailukykysopimuksen uudistamisesta 1.2.2017 lukien. Neuvottelutulos esitellään neuvotteluosapuolten päättäville elimille, jotka päättävät lopullisesti sopimuksen hyväksymisestä. Nämä päätökset syntyvät joulukuun aikana.

 

Valtakunnallinen ja yrityskohtainen kilpailukykysopimus

 

VR Track Oy:tä koskien on sovittu viimeisten viiden vuoden aikana kaksi kilpailukykysopimuksen nimellä kulkenutta sopimusta, joilla on pyritty varmistamaan yrityksen kilpailukyky. Sopimuksissa on tarkennettu sovellettavien työehtosopimuksen määräyksiä vastamaan paremmin päivittäisen työn tarpeita. Kilpailukykysopimusten myötä on lisäksi mm. otettu käyttöön projektipalkkiomalli. Näitä sovittuja muutoksia on sovellettu ainoastaan VR Track Oy:ssä.

 

Vuoden 2016 aikana on lisäksi sovittu valtakunnallisesta, vanhoihin tulopoliittisiin ratkaisuihin eli Tupoihin rinnastettavasta, sopimuksesta jota kutsutaan myös nimellä kilpailukykysopimus. Tässä sopimuksessa sovittiin kolmikantaisesti eli valtion sekä työnantajien ja työntekijöiden keskusliittojen kesken muutoksista, joilla kilpailukykyä pyritään kohentamaan koko maassa työehtoja ja –lainsäädäntöä muokkaamalla. Nämä sovitut muutokset koskevat kaikkia työehtosopimuksia, joiden sopijaosapuolet ovat sitoutuneet valtakunnalliseen ratkaisuun.

 

Kilpailukykysopimusten sisällöstä

 

VR Track Oy:n omassa kilpailukykysopimuksessa (ORMO ) sovitaan varsinkin työaikoihin ja matkustamiseen liittyvistä kysymyksistä. Saavutetussa neuvottelutuloksessa nämä pääsäännöt pysyvät ennallaan. Muutoksia on sovittu mm. erilaisiin euromääräisiin korvauksiin. Muutokset astuvat voimaan 1.2.2017 lukien. Tarkemmat tiedot muutoksista annetaan tammikuun aikana erikseen ilmoitettavissa koulutustilaisuuksissa, neuvottelutuloksen lopullisen hyväksymisen jälkeen.

Kilpailukykysopimuksesta saat tiedon myös JHL:N kotisivuilta.

 

http://www.jhl.fi/portal/fi/sopimukset/yksityisten_alojen_sopimukset/palta_ry_n_sopimusalat/rautatiealan_sopimukset/

 

 

Valtakunnallisen sopimuksen vaikutukset astuvat voimaan asteittain 1.1. ja 1.2.2017. Suurin työsuhteen ehtoihin tuleva muutos on vuosittaisen työajan kasvaminen 24 tunnilla. Tarkempaa tietoa valtakunnallisen kilpailukykysopimuksen käytännön vaikutuksista VR-konsernissa saa myös Verstaan uutisesta;

 

https://vrgroup.sharepoint.com/sites/verstas/uutiset/lue?ItemID=4301


Lähettäjä
Reijo Tamminen
02.12.2016
Tunnisteet: reijo_tamminen
powered by eMedia