Edunvalvonta

Raideammattilaisten yhteisjärjestö huolehtii raideammattilaisten edunvalvonnasta yhdessä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kanssa. Keskeisintä JHL:n jäsenten edunvalvonnassa ovat palvelussuhteen ehtoihin, työoloihin, työympäristöön ja palkkaan liittyvät asiat. Luottamusmiehet sekä yhdistykset hoitavat jäsenten edunvalvontaa työpaikoilla.

Raideammattilaiset neuvottelee Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kanssa yhteistyössä rautatiealan työehtosopimuksesta. Työehtosopimukseen sisältyy rautatieliikenteeseen, rautatiekalustoon, radanpitoon ja ratalaitteisiin sekä kaupunkiraideliikenteeseen liittyvät työt.

Yhteistyö on voimaa tänä päivänä. Liiton jäsenenä et ole yksin. Sinulla on tukenasi koko liiton organisaatio ja muu jäsenistö. Liitolla on kattava luottamusmies- ja työsuojeluorganisaatio sekä palkatut asiantuntijat toimistossa, jotka antavat apua ja tukevat pulmatilanteissa.

Jäsenyyden edut eivät jää pelkästään työehtosopimuksiin. Liiton jäsen saa tarvittaessa neuvontaa työsuhteisiin liittyvien asioiden ratkaisemiseksi.