Työministeri Arto Satonen (kok.) on kutsunut työmarkkinaosapuolet seminaariin puimaan Suomen tulevaa palkkamallia keskiviikkona. Seminaarin aihe on laaja ja monimutkainen, mutta siitä huolimatta asian käsittelyyn on varattu aikaa vain kolme tuntia.

– Seminaari on näennäinen ”kädenojennus” työmarkkinaosapuolille, mutta todellisuudessa sen lopputulos on jo tiedossa, Raideammattilaiset JHL ry:n puheenjohtaja Petri Lillqvist toteaa. 

Hallitusohjelman mukaan valtakunnansovittelijan toimivaltaa rajoitettaisiin lainsäädännöllä siten, että valtakunnansovittelija tai nimitetty sovittelulautakunta ei voisi ehdotuksillaan ylittää niin kutsuttua palkankorotusten yleistä linjaa.

Satosen seminaarin tarkoituksena on keskustella palkkaneuvottelujärjestelmän kehittämistarpeista ja pohtia vaihtoehtoista ratkaisua hallitusohjelman palkkakirjaukselle. Työministerin mukaan hallitus ”voisi tarkastella hallitusohjelman kirjausta uudelleen”, jos työnantajien ja palkansaajien edustajat pääsevät yhteisymmärrykseen vientivetoisesta palkkamallista.

Oikeistohallituksen tavoite palkkamallista tarkoittaisi käytännössä ammattiliittojen neuvotteluautonomian rajoittamista.

– Tämä tapahtuisi pakottamalla kaikki liitot hyväksymään vientiteollisuuden neuvottelutulos tes-kierroksen palkkakatoksi. 

Lillqvist korostaa, että vientivetoinen malli ei istu JHL:n kaltaisen monitoimialaliiton neuvottelutoimintaan.

– JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine on johdonmukaisesti – ja aivan oikein – puolustanut JHL:n itsenäistä neuvotteluasemaa, Lillqvist painottaa.

– Työehtosopimuksista neuvotteleminen on jokaisen ammattiliiton ydintehtävä.