Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi keskiviikkona julkisesti tuettua ostoliikennettä koskevan kilpailun edistämisestä. Tätä tukemaan perustettaisiin kalustoyhtiö pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitusohjelman mukaisesti.

Tällä hetkellä liikenne- ja viestintäministeriö ostaa henkilöjunaliikennepalveluja reiteille, jotka eivät ole markkinaehtoisesti kannattavia. Ostoliikennesopimus solmittiin vuonna 2022 VR:n kanssa ja se on voimassa vuoden 2030 loppuun saakka. Julkisilla varoilla rahoitettu henkilöjunaliikenne pitää hankkia uudella tavalla vuodesta 2031 eteenpäin, jotta Suomessa noudatetaan Euroopan unionin sääntelyä. Käytännössä se tapahtuu kilpailuttamalla ostoliikenne.

Hallitusohjelman mukaan julkista tukea ei osoiteta markkinaehtoisesti toimiville reiteille. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjauksessa kalustoyhtiön perustamisen lähtökohta on nykyinen ostoliikennekokonaisuus. Markkinaehtoisiin reitteihin liittyvää kalustoa ei siirretä kalustoyhtiöön eikä näitä reittejä kilpailuteta ostoliikenteenä. Tavaraliikennekalustoa ei siirretä kalustoyhtiöön.

Lopullinen linjaus syksyllä 2024

Kilpailutettavan ostoliikenteen kokonaisuus ja sen mahdolliset vaikutukset siirrettävään kalustoon vuoden 2030 jälkeen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa linjataan lopullisesti syksyn 2024 aikana. Mikäli valtio, alueet, kunnat tai kuntayhtymät haluavat kilpailuttaa henkilöjunaliikennettä nykyistä laajemmin, siitä aiheutuvat kalustotarpeet huomioidaan osana päätöksenteossa.

Kalustoyhtiön perustamiseksi asetetaan projektiryhmä, jonka työskentelyyn osallistuvat edustajat valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksesta, liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä VR:stä. Projektille muodostetaan valtioneuvoston kanslian johtama ohjausryhmä, joka koostuu valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksen sekä liikenne- ja viestintäministeriön virkahenkilöistä.

Päätös noudattaa hallitusohjelman kirjauksia ja kohdistuu vain nykyiseen ostoliikennekokonaisuuteen. Markkinaehtoisiin reitteihin liittyvää kalustoa ei siirretä kalustoyhtiöön eikä näitä reittejä kilpailuteta ostoliikenteenä. Tavaraliikennekalustoa ei siirretä kalustoyhtiöön.

VR suhtautuu tähän linjaukseen erittäin myönteisesti. Se on kannattanut hanketta hallitusohjelman julkistamisesta lähtien ja näkee kalustoyhtiön tukevan tosiasiallisen kilpailun syntyä sekä kilpailutetussa ostoliikenteessä että markkinaehtoisessa liikenteessä alentaen markkinalle tulon kynnystä.