Kaikkien aikojen rikkonaisin alkuvuosi on meneillään työmarkkinakentällä. Tiettyjen haasteiden edessä teemme kovaa työtä jokainen järjestö- ja luottamushenkilöt. Edellisen porvarihallituksen jälkien korjaus vaatii suuria ponnisteluja mm. paljon puhetta ja hampaiden kiristelyä aiheuttaneet Kiky-tuntien pois saamiseksi sopimuksista. Työnantajanleirin mahtipontinen valvonta neuvottelujen koordinoimiseksi asettaa omat haasteensa Tes-neuvottelujen etenemiselle!

Työmarkkinarauha on järkkynyt ja uusia toimenpiteitä on tuloillaan ja median avulla käydään henkistä taistelua oikeuksista/kilpailukyvystä naapurimaihin verraten. Julkisella sektorilla on vuosien saatossa kasaantuneet paineet joka tuntuu hyvinkin räjähdysherkältä tilanteelta tällä hetkellä ja kun miettii miten naisvaltaisia aloja on kohdeltu kaltoin työnantajan suunnalta, neuvottelutilanteissa ollaan tässä tilanteessa. Myös Ammattiliitot on saaneet osansa ja siinä toimiminen on yritetty saattaa huonoon valoon.. jopa niin pitkälle on menty työnantajan toimesta että jäsenmaksujen kerääminen on lopetettu työnantajan toimesta.

Rautatiesektorilla Tes-sopimuksemme on päättynyt 31.1-2020. Uudet neuvottelut on aloitettu loppusyksystä ja tunnustelujen merkeissä pienin askelin on edetty. Edunvalvonta ketju toimii molempiin suuntiin lähes kiitettävästi ja vaikka siinäkin on parannettavaa, herää vääjäämättä kysymys ei-aktiivit jäsenet jotka tekevät sitä omaa ahkeraa työtään, miten saadaan heidän oma mielipiteensä kuuluviin?

Useasti on noussut esille kysymys jäsenistön keskuudessa ketä ne ”LIITON Miehet ” ovat?

Tämä osaltaan kertoo, että ne liiton miesten näkyminen kentällä on ollut vähäistä ja niiden yksittäisten työpaikkojen jäsenten halu kertoa heille mitä nykyaikaiselta ammattiliitolta halutaan ja mitä on jäänyt unohduksiin osittain?

Aktiivien mielipiteet saadaan kyllä kuulluksi, mutta kuinka yksittäisten jäsenten mielipiteet saadaan kuuluviin, on pohdinnan paikka meille kaikille?

Ammattiliittojen pitää uudistua ja kehittää toimintaansa enemmän vielä jäsenistö läheisemmäksi. Välillä meille varmasti tulee kaikille saamattomuuden tunne vaikka teemme tahoillamme kovaa työtä jäsenistön hyväksi, jotta jäsenistöllämme on hyvä olla työyhteisössään. Toivotan neuvottelijoille jaksamista ja sekä luottamushenkilöille sitä hyvää ja arvokkaan työn tekemistä mikä varmasti kantaa hedelmää aikanaan vaikka se ei aina jäsenistölle näkyisikään heti joka päiväisessä työyhteisössä. Kun aikanaan neuvottelut saadaan maaliin, niin hetken ansaitun hengähdystauon jälkeen on hyvää aika laittaa kenttäkierrokset kalenteriin ja siirtyä yksittäisille työpaikoille ajan kanssa. Uskon, että sieltä niitä lisää rehellisiä mielipiteitä on saatavilla niille kaikille niitä haluaville?

Raideammattilaisten hallituksen jäsen

Kouvolan ratapihan pääluottamusmies / Kaakon-alueen työsuojeluvaravaltuutettu

Arto Finne