Rataverkon huonoon kuntoon ja perusrahoituksen riittämättömyyteen on nyt selvästi herätty. Hallitusohjelman rautatieliikennepolitiikassa pureudutaan rautatieliikenteen perusongelmiin, eli rataverkon huonoon kuntoon, eikä tarjota ongelmanratkaisuksi ideologista kilpailun avaamista kuten edellinen hallitus yritti ongelmaa ratkaista. Rautateiden kehittäminen joukkoliikenteen kuin teollisuuden tarpeiden pohjalta on erityisen tärkeää hyvän ilmastopolitiikan näkökulmasta.

Suurille ratahankkeille tehdään laaja-alainen vaikutusten arviointi, suunnittelu ja rakentaminen, jotka tehdään nykyisen rataverkon kanssa toimiviksi kokonaisuuksiksi, eli investointien kustannuksella pyritään saamaan maksimaalinen hyöty, sekä hakeyhtiöille suhteessa infran omistamiseen asetetut reunaehdot ovat hyvä pohja hankkeiden valmistelussa.

Henkilöliikenteen kilpailun avaamisessa ollaan nähtävästi palaamassa ajatteluun, että kilpailu avataan tavalla, kuten normaalit markkinat tuleekin toimia ja jokainen tulee markkinoille omalla markkinariskillä, eikä lähdetä ideologisin perustein pilkkomaan valtio-omisteista yhtiötä markkinoiden uhriksi. Kilpailun avaaminen vaati kuitenkin edelleen huolellisen ja järkevän valmistelun.

Positiivista on myös, että VR-Yhtymän osinkotuottoa tarkastellaan, että tuottaisiko osinkotuotto parempaa tuottoa investointina palvelutason korotuksiin, liikenteen ostoina ja kaluston modernisointina, kuin valtion pohjattomaan kassaan päätymisenä.

Teppo Järnstedt

Puheenjohtaja

Raideammattilaiset JHL ry