JHL:n raideammattilaisten rooli Suomen rautatie- ja kaupunkiraideliikenteen toimivuuden kannalta on korvaamaton. Heidän työnsä on varmistaa, että junat kulkevat aikataulussaan ja että matkustajat sekä tavarat saapuvat määränpäähänsä turvallisesti.

Raideammattilaiset koostuvat monista eri ammattiryhmistä, johon kuuluu muun muassa ratatyöntekijöitä, ratapihatyöntekijöitä, konduktöörejä, asentajia ja kaupunkiraideliikenteen kuljettajia. Heidän tehtäviinsä kuuluu junien huoltaminen, liikenteen sujuvuuden varmistaminen, vaihtotyöt satamissa/ratapihoilla ja matkustajien palveleminen. Jokaisella raideammattilaisella on tärkeä rooli. Ilman heidän työpanostaan rautatie- ja kaupunkiraideliikenteemme olisi vaarassa pysähtyä.

Valitettavasti raideammattilaisten työolot eivät aina vastaa heidän tärkeää rooliaan. Usein työskentelyolosuhteet ovat haastavat, sillä työtä tehdään ulkona kaikenlaisissa sääolosuhteissa.

Työajat voivat olla epäsäännöllisiä ja yövuoroja on paljon. Tämä vaikuttaa heidän terveyteensä ja jaksamiseensa.

Lisäksi monet raideammattilaiset ovat kokeneet uhkaavia tilanteita työssään, kuten häiriökäyttäytymistä tai vaaratilanteita junaliikenteessä. Tämä aiheuttaa henkistä kuormitusta ja vaikuttaa heidän työhyvinvointiinsa.

On hyvin tärkeää, että raideammattilaiset saavat riittävää tukea ja koulutusta työssään. Heidän työhyvinvointinsa ja työolonsa tulee olla turvalliset ja terveelliset. Lisäksi he ansaitsevat kohtuullisen palkan ja hyvät työsuhde-edut, sillä heidän työnsä on merkittävä osa teollisuuden peruskuljetuksia ja vihreää joukkoliikennettä.

Mika Heikkilä

Logistiikkadivisioonan pääluottamusmies

Raideammattilaisen yhteisjärjestö JHL ry