Siitä lähtien kun VR-Track myytiin pörssiyhtiö NRC Groupille, on henkilöstö ollut jatkuvassa YT-kierteessä. Viimeisin YT-ilmoitus tuli heti kesälomien loputtua, joka johtaa enintään 80 henkilön irtisanomiseen. Viime vuoden lopulla vasta päättyivät YT-neuvottelut, jossa osa henkilöstöstä sai joululahjaksi irtisanomisilmoituksen ja tässäkin kohteena on se suorittava porukka, toimia perustellaan toistuvasti kannattavuuden parantamisella. Peruste on tavallaan perusteltu, koska yhtiö ei ole pärjännyt kilpailutuksissa mitenkään erityisen hyvin.

Se joka tässä yhtälössä epäilyttää on, että toistuvasti toimenpiteiden kohteena on se suorittava porras, joka tekee kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyen sen varsinaisen työn. Neuvotteluiden ulkopuolella on toistuvasti tämän suorittavan portaan yläpuolella oleva henkilöstö. Tuntuu käsittämättömältä, että ns. kentän osaaminen halutaan hävittää, mutta esimiesportaassa edelleen päät kolkkaa yhteen. Tästä herääkin kysymys, että onko se raskas kulurakenne ennemmin ruohonjuurta ylempänä. Onko yhtiöllä niin suuri pää ettei jalat enää kanna sitä. Onko muilla alan toimijoilla yhtä raskas organisaatiorakenne kuin NRC Group Finlandilla? Tämän kysymyksen henkilöstön edustajat on nostanut useasti esiin, mutta siihen ei yhtiön johto ole suhtautunut riittävällä vakavuudella. Organisaation kehittäminen siihen suuntaan, että suorittava porras on mukana käytännön työjohtotehtävissä, voisi olla avain tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiselle.

Tähän mennessä yhtiön johdon kanssa yhteistoiminta ja yhteistyö on ollut rakentavaa ja monia asioita on pystytty yhdessä ratkaisemaan. Nyt tämä kehitys suunta joka näyttäytyy henkilöstön suuntaan sellaiselta, että osaavasta työvoimasta halutaan eroon ja sen paikkaamiseen käytetään vuokratyövoimaa heikentää merkittävästi luottamusta yhtiön johtoon, eikä millään tavalla paranna yhteistoiminnan toimivuutta. Nyt yhtiön johdon olisi syytä ottaa käsi pois paniikkinappulalta ja miettiä koko organisaation rakennetta, eikä vain kurittaa sitä suorittavaa porrasta.

Teppo Järnstedt
Puheenjohtaja 
Raideammattilaiset JHL ry