Raideammattilaiset JHL:n puheenjohtaja Petri Lillqvist toteaa, että raideliikenteen merkitys tulee kasvamaan osana vihreää siirtymää.

– Tähän viittaa liikenne- ja viestintäministeriön LVM:n virkakunnan puheenvuoro, jossa korostetaan, että kotimaan liikenteen päästöjen tulee olla 63 % alemmat vuonna 2035 kuin vuonna 2005, jotta ilmastolakiin kirjattu hiilineutraaliustavoite saavutetaan. On selvää, että raideliikenteen matkustajamäärien selkeä kasvu tukisi tavoitteen saavuttamista.

Lillqvistin mukaan matkustajien kannalta junaliikenteen houkuttavuuteen vaikuttavat riittävä määrä junavuoroja ja liikenteen täsmällisyys.

– Kahden viime vuoden aikana kaukoliikenteen täsmällisyys on heikentynyt, osittain johtuen rataverkon kunnon aiheuttamista rajoituksista, mutta haastavat talviolosuhteet ovat myös vaikuttaneet asiaan.

Lillqvist arvioi, että ilmastonmuutoksen edetessä työskentelyolosuhteet sekä talvella että kesällä voivat huonontua merkittävästi.

– JHL on omassa ilmastonmuutosraportissaan nostanut esiin, että monien työtehtävien painopiste siirtyy kylmyydestä ja roudasta kosteuteen, tuulisuuteen ja maaperän heikkouteen. Tämä näkyy raideliikenteen ylläpito- ja korjaustehtävien yleistymisenä yhä haastavammissa olosuhteissa.

Ammattiliitto JHL on toteuttanut teknisten, energia- ja liikennealojen jäsenilleen kyselyn, jossa selvitettiin ilmaston- ja väestörakenteen muutosten vaikutusta työhön.