Raideammattilaiset JHL toteaa rautatiealan tes-neuvottelutavoitteissaan, että tulevien palkankorotusten on turvattava työntekijöiden ostovoimaa. 

Palkkaratkaisun tulee olla yleiskorotuspohjainen ja matalapalkkaisten ammattiryhmien palkkoihin on kiinnitettävä huomiota. Palkka-avoimuutta tulee lisätä työpaikoilla. Palkka-avoimuuden lisäämiseksi on tiedonsaantia vahvistettava palkkauksen tasapuolisuuden varmistamiseksi ja työvälineenä voisivat olla esimerkiksi palkkakartoitukset. 

Työehtosopimusneuvotteluissa pyritään hakemaan ratkaisuja työaikakysymyksiin ja perhevapaisiin, joilla voidaan tukea alan hyvinvointia ja työssäjaksamista työehtosopimusteitse.

Paremmin voivat työntekijät ovat motivoituneempia ja tekevät työssään parempaa tulosta. Tämän yhtälön työnantajien pitäisi jo ymmärtää.

Työvuorosuunnittelussa tulee panostaa pitkän aikavälin vuorotaulusuunnitteluun ja mm. alle kuuden tunnin työvuoroja ei tulisi jatkossa suunnitella. Suunnittelun laatuun halutaan parannusta ja työvuorojen äkillisiin muutoksiin kompensaatiota, joka kannustaa työnantajia laadullisempaan töiden suunnitteluun.