Keskusjärjestö SAK ja sen jäsenliitot ilmoittivat #PainavaSyy -kampanjan 6. aallon toimenpiteistä keskiviikkona. Poliittiset lakot alkavat maanantaina 11. maaliskuuta ja kestävät tässä vaiheessa kaksi viikkoa. Lakoissa ovat mukana Teollisuusliitto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, Sähköliitto, Rakennusliitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM.

Poliittinen lakko kohdistuu vientiin ja tuontiin satamissa sekä raiteilla. Mukana on suuria teollisuuslaitoksia sekä jakeluterminaaleja. Avainalojen lakkojen piirissä on noin 7 000 työntekijää. JHL:ssä lakko koskee noin tuhatta jäsentä, joista noin 650 kuuluu Raideammattilaisiin.

– Työntekijöiden asema ja edunvalvonnan oikeutus on saavutettu ay-liikkeen vuosikymmenien pitkäjänteisellä työllä, jolla on vaikutettu maamme lainsäädäntöön. Nyt elinkeinoelämä ja sen talutusnuorassa oleva hallitus käyttävät lainsäädäntöä kumotakseen vuosikymmenien kehityksen, Raideammattilaisten puheenjohtaja Petri Lillqvist korostaa.

– Kun suomalaisen työelämän perusoikeudet ja koko ay-liikkeen tulevaisuus ovat uhattuina, on selvää, että meidän jäsenemme nousevat mukaan barrikadeille yhteiseen taisteluun.