Raideammattilaiset JHL:n puheenjohtaja Teppo Järnstedt kertoo, että Raideammattilaiset JHL on saartanut UPM:n. Raakapuu on toistaiseksi rajattu saarron ulkopuolelle. Saartopäätös on ollut toiminnassa perjantaista alkaen.

– Tätä Paperiliiton ja UPM:n välistä kiistaa seuratessa herää väistämättä kysymys, haluaako UPM:n johto palata työmarkkinoilla aikaan ennen tammikuun kihlausta vuonna 1940.

– Tällainen työnantajan asenneilmapiiri ei johda mihinkään hyvään, vaan ruokkii entistä vahvemmin vastakkainasettelua. Tästä syystä on perusteltua osoittaa kaikki mahdollinen solidaarinen tuki Paperiliitolle.

Järnstedt muistuttaa, että hyvinvointiyhteiskunnan yhtenä perustana on kuitenkin ollut toimiva ratkaisukeskeisyys työmarkkinaosapuolten välillä.

– Toivottavasti ratkaisukeskeisyyteen UPM:n johto ymmärtäisi palata eikä tämänkaltainen epidemia ottaisi laajentuakseen laajemmin työmarkkinoille. Vastakkainasettelun ruokkiminen ei historian saatossa ole koskaan aiemminkaan johtanut mihinkään hyvään lopputulokseen.