VR Transpointin idän tavaraliikenteen lopettamiseen liittyvät muutosneuvottelut ovat päättyneet. Yhtiö on ilmoittanut lopettavansa lisäksi idän matkustajaliikenteen. Raideammattilaiset JHL:n puheenjohtaja Teppo Järnstedt toteaa, että tässä tilanteessa on syytä odottaa työnantajalta vastuullisia toimia.

– Täytyy muistaa, että idänliikenteen loppumiseen on taustalla yhtymän hallituksen ja valtiovallan tahtotila. Nyt punnitaan vastuullisuus ja omistajan todellinen tahtotila henkilöstöpolitiikasta. Tässä nähdään nyt miten yhtiön slogan yhteisellä matkalla toteutuu vai onko jäsenistömme näiden toimien maksumiehenä.

VR kertoo, että ratkaisuja on haettu keväästä lähtien henkilöstön kanssa tiiviissä yhteistyössä. Muutosneuvottelujen tavoitteena on ollut turvata työpaikat ja työtä on pyritty tarjoamaan niiden paikkakuntien työntekijöille, joissa työt ovat vähenemässä tai loppumassa.

Muutosneuvottelujen lähtökohtana on ollut etsiä yhdessä henkilöstön kanssa kiireettä eri vaihtoehtoja idänliikenteen alasajon aiheuttamaan tilanteeseen.

– Tilanne on haasteellinen meille kaikille, kun tulevaisuutta on vaikea ennustaa. Tavoitteena on ollut turvata niin monta työpaikkaa kuin mahdollista ja neuvotteluissa on kartoitettu kaikki vaihtoehdot, esimerkiksi mahdolliset uudet työtehtävät, eläköitymiset ja siirrot eri paikkakunnille. Tosiasia kuitenkin on, että vääjäämättä tarjolla oleva työ vähenee tai loppuu tietyillä paikkakunnilla idän tavaraliikenteen loppumisen myötä. Uutta työtä on pyritty tarjoamaan niiden paikkakuntien työntekijöille, joissa työt ovat vähenemässä tai loppumassa, mutta valitettavasti sopeuttamistoimilta ei pystytä kokonaan välttymään, VR Groupin henkilöstöjohtaja Laura Ansaharju sanoo.

VR Transpointin toimipisteet Vainikkalassa, Niiralassa, Imatrankoskella ja Vartiuksessa suljetaan. Näiden lisäksi tiettyjä toimintoja järjestellään uudelleen ja joitakin idänliikenteeseen liittyviä tehtäviä lakkaa. Muutosneuvottelujen piirissä oli VR Transpointin ja junaliikennöinnin henkilöstöä, yhteensä vajaa 2 000 henkilöä. Sopeuttamistarve koskee noin 70 henkilöä. Muutokset toteutetaan tämän vuoden loppuun mennessä, jolloin VR Transpointin idänliikenne viimeistään loppuu.

VR Group toteuttaa vastuullista henkilöstöpolitiikkaa. Konsernissa on käytössä muutosturva, jolla tuetaan henkilöstöä esimerkiksi edistämällä työllistymistä ja työntekijän hyvinvointia muutoksessa.