Helsingin raitiovaunu- ja metroliikennettä koskeneessa kiistassa ylitöiden korvaamisesta on päästy sopuun kuljettajia edustavan Raitio-ja metrohenkilökunnan yhdistys JHL ry:n sekä Kaupunkiliikenne Oy:n kesken. Kiistan taustalla oli uuden työehtosopimuksen mukanaan tuoma muutos ylitöiden korvaamisesta.

Helsingin ratikka- ja metroliikenteen kuljettajat siirtyivät noudattamaan Kaupunkiraideliikenteen Rautatiealan työehtosopimusta sen jälkeen, kun Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL yhtiöitettiin ja siitä tuli Kaupunkiliikenne Oy.

Kuljettajien ammattiyhdistyksen puheenjohtajan Petri Lillqvistin mukaan uusi korvausmenettely oli työntekijöille selvästi huonompi kuin HKL:n aikana voimassa ollut paikallinen sopimus.

– Kuljettajat kokivat uuden korvauksen niin huonoksi, että he spontaanisti kieltäytyivät tekemästä ylitöitä, mikä valitettavasti näkyi matkustajille, kun vuoroja jäi ajamatta. Nyt asiassa on neuvoteltu ja allekirjoitettu uusi paikallinen sopimus.

Lillqvistin mukaan sopimus muuttaa ylityökorvauksia selvästi paremmiksi.

– Mutta me ymmärrämme työnantajan näkökulman tässä kiistassa. Nyt saavutettu sopu huomioi molempien osapuolten tarpeet. Kiitän työnantajan neuvottelijoita ratkaisuhakuisuudesta näissä neuvotteluissa.

Uusi sopimus on voimassa toistaiseksi.