Rautatiealalla on solmittu vuoteen 2024 ulottuva työehtosopimus. Ammattiliitto JHL ja työnantajaa edustava Palta ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen hallinnollisesti.

Sopimus alkaa 1.3.2022 ja päättyy 29.2.2024. Sopimus voidaan kuitenkin irtisanoa päättymään jo 28.2.2023. Näin voidaan tehdä, jos vuoden 2023 palkankorotuksista ei sovita 31.12.2022 mennessä.

Vuonna 2022 palkat nousevat 2 prosenttia yleiskorotuksella. Ne tulevat maksuun kesäkuussa. Taulukkopalkkoja ja euromääräisiä lisiä korotetaan kahdella prosentilla kesäkuusta alkaen.

JHL ja Palta sopivat osana ratkaisua, että paikallinen sopiminen rautateillä lisääntyy. Muun muassa työaikaa ja korvauksia koskevista asioista voidaan sopia paikallisesti toisin työehtosopimuksen määrittelemällä tavalla.

Uusi tes tarkentaa työaikamääräyksiä. Muutokset liittyvät keskimääräiseen työaikaan (palkkaliitteessä 2), yksivuorotyöhön ja muuhun aikaan, joka luetaan työajaksi.

Sopimuskaudelle sovittiin neljä työryhmää. Ryhmissä käsitellään keskimääräistä työaikaa, perhevapaauudistusta, palkkaliitteen neljä soveltamisalaa sekä työvuorosuunnittelua.

Raideammattilaiset JHL:n puheenjohtaja Teppo Järnstedt toteaa, että neuvottelutulosta voisi luonnehtia kohtuulliseksi.

– Palkankorotustaso ja sopimuskauden rakenne noudattaa jo aiemmin tehtyjen ratkaisujen tasoa.  Neuvotteluprosessi oli hyvin pitkä ja alkuun hyvin hankala. Moni laadullinen kysymys putosi matkan varrella pois, mutta muutamissa asioissa löytyi sellainen yhteisymmärrys, että neuvottelutulos oli hallinnoissa hyväksyttävissä.