Rautatiealan työehtosopimus on siirtynyt sopimuksettomaan tilaan 1. maaliskuuta. Sopimukseton tila tarkoittaa käytännössä sitä, että työehtosopimusta noudatetaan normaalisti, mutta työrauhavelvoitetta sopijaosapuolilla ei ole.

Raideammattilaiset JHL:n puheenjohtaja Teppo Järnstedt kertoo, että neuvottelut ovat edenneet hyvin nihkeästi eikä aitoa vuoropuhelua työehtosopimuksen muutoksista ole pystytty käymään.

– Tämä on ollut selkeä muutos työnantajien Paltan linjassa aiempiin neuvottelukierroksiin verrattuna. Aiemmilla neuvottelukierroksilla käytiin työehtosopimuksen muutostarpeista aitoa neuvottelua ja vuoropuhelua. Nyt Palta tuntuu ottaneen linjan, että mistään teksteistä ei edes keskustella.

– Näkemyksemme mukaan tässä kohtaa pitäisi pystyä sopimaan esimerkiksi perhevapaauudistuksen vaikutukset ja huomioimaan kaupunkiraideliikenteen toimintaympäristön muutokset työehtosopimukseen.

Järnstedtin mukaan tilanne tuntuu tällä hetkellä täysin mahdottomalta, kun minkäänlaista aitoa neuvottelua ei haluta käydä.

– Väistämättä herää kysymys, että mitä Palta tällä linjallaan hakee tai haluaa, ajaako Palta jäsenyritysten etua vai ajetaanko tässä oma ideologia edellä?

– Mikäli tämä on uusi työnantajan linja yrityksissä niin tämä tapa vain kasvattaa vastakkainasettelua ja ruokkii epäluottamusta. Olisi viisasta, että tässä ajassa rakennettaisiin yhteistyötä ja luottamusta, jotta voitaisiin yhdessä vastata tulevaisuuden haasteisiin. Vaikuttaa siltä, etteivät työnantajat ole lainkaan huolissaan alan houkuttelevuudesta orastavan työvoimapulan kynnyksellä.