Rautatiealan työehtosopimusneuvottelut käynnistynevät vielä joulukuun aikana ja jatkuvat ensi vuonna. TES on voimassa helmikuun 2022 loppuun.

Allekirjoituspöytäkirjassa on ns. optiomahdollisuus, jonka mukaan nyt sovittaisiin vain palkankorotuksesta vuodeksi eteenpäin.

Raideammattilaisten valtuusto antoi järjestäytymiskokouksessaan evästystä hallitukselle option käytöstä ja työehtosopimusneuvotteluiden aloittamisesta. Evästyskeskustelu oli hyvin yksimielinen. Valtuusto koki vahvasti, että koronan aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta työehtosopimuksen kehittämiselle on tarvetta. Hallitus teki yksimielisen päätöksen lähteä neuvotteluin kehittämään työehtosopimusta ja olla käyttämättä optiota.

Työehtosopimusneuvotteluihin on varauduttu syksystä lähtien, vaikka optiomahdollisuus oli olemassa. Neuvottelutavoitteita on koottu syksyn aikana luottamusmiesorganisaatiota hyödyntäen. Tällä menettelyllä on haluttu varmistaa, että tavoitteet vastaavat arjen tarpeita. Se jää nähtäväksi, mitä lopulliseen neuvottelutulokseen sitten kirjataan. Neuvottelutulos on aina kompromissi eikä yksipuolista sanelua. Tämä on työnantajan hyvä muistaa.