NRC Group Finland hehkutti maaliskuussa tulostaan. Vuosi 2021 oli NRC Groupille hyvä. Viime vuosien järjestelmällinen keskeisten prosessien kehittäminen sekä projektien voittaminen oikeaan hintaan ja niiden entistä tehokkaampi toteutus tuottavat odotettua tulosta.

Maaliskuussa Suomessa NRC Group nosti kannattavuutensa alan huipputasolle 8,1 prosenttiin.

Marraskuun alussa yhtiö ilmoitti liikevaihdon olevan hyvin kasvussa (kasvoi ennätykselliset 17 % kolmannella vuosineljänneksellä). Liikevoitto (EBITA*) 9,3 miljoonaa euroa laski hieman verrattuna viime vuoden 9,9 miljoonaan euroon, mutta kannattavuus säilyi silti hyvällä tasolla.

Näistä hyvistä uutisista huolimatta yhtiö ilmoitti henkilökunnalleen 21.11. aloittavansa muutosneuvottelut, jotka koskevat vain JHL.n jäseniä. Arvion mukaan neuvottelut koskevat 35 henkilöä. Tämä ”palkitseminen” hyvin tehdystä työstä, etenkin samoilla työmailla olevien mestareiden jättäminen pois muutosneuvotteluista, herättää voimakasta arvostelua henkilökunnan keskuudessa. Jos työmaat seisovat, mistä riittää mestareilla töitä?

Yhtiö mainostaa kotisivuilla vastuullisuutta sekä eettistä liiketoimintaa. Filosofi Paul Ricoeur totesi eettisyydestä: ”Eettinen päämäärä on elää elämää yhdessä toisten kanssa ja toisia varten oikeudenmukaisissa instituutioissa”. Kun nyt vain yhden henkilöstöryhmän, joka on rajattu noudatettavalla työsopimuksella, kimppuun käydään, tuntuu oikeudenmukaisuus olevan kaukana.

Liikevoiton suojeleminen siirtämällä kustannuksia työttömyyskassalle ja yhteiskunnalle, heti kun se on mahdollista, ei kovin hyvin vastaa käsitystä vastuullisesta työnantajasta.

Toivottavasti muutosneuvotteluissa päädytään mahdollisimman vähäisiin lomautuksiin, löytyisi työpaikkoja talviajalle ja mahdollisesti käytettäisiin aikaa koulutuksiin. Kilpailevat yritykset ovat kiinnostuneita ammattilaisista ja ovat omilla tarjouksillaan houkuttelemassa valmiiksi koulutettua henkilöstöä. Heitä uskoisi yhtiön yrittävän suojella ja pitävän luotettavassa työsuhteessa, jolloin tehokkuus voitetuissa projekteissa säilyisi.

Reijo Tamminen

sopimusasiantuntija