Vuosi 2018 oli VR Trackin historian suurimmassa muutoksessa kautta aikojen saimme koko Trackin väki sähköpostia 11.10.2018 klo. 8.12 Toimitusjohtaja Harri Lukkariselta näillä sanoilla:

Tänä aamuna norjalainen NRC Group on allekirjoittanut VR Groupin kanssa sopimuksen VR Trackin ostamisesta (kauppaan kuuluivat Tytäryhtiöt Arcusia, VR Track Sweden ja suunnittelutoimisto VR Infrapro)

Tieto tuli meille kaikille niin työntekijöille kuin myös luottamusmiehille täytenä yllätyksenä, sillä emme ollut kuullut pihaustakaan tällaisista aikeista ja siihen lienee ollut syynä, se että NRC GROUP on pörssiyhtiö ja pörssiyhtiöitä sitoo tietyt velvoitteet kaupan julkaisuista.

Kaupan vahvistuksen jälkeen 7.1.2019 meistä tuli virallisesti NRC Group Finland oy.

Syksyn 2018 aikana on käyty tiivistä keskustelua siitä, että työntekijät siirtyisivät vanhoina työntekijöinä uudelle omistajalle. Neuvottelujen tuloksena moni asia on säilynyt ennallaan, mutta tuo vapaamatkustusoikeus poistui 1.7.2019. Tämä on työntekijöiden keskuudessa koettu erittäin suurena menetyksenä. Vuoden 2019 aikana NRC kehittelee omia it-järjestelmiä liittyen erilaisiin kirjauksiin, kuten loma-, tunti järjestelmät.

Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL ja VR Track (NRC) sai loppuvuodesta neuvoteltua luottamusmiessopimuksen, sekä työsuojelu organisaatio rakenteen vuosille 2019-2022 ajalle.

NRC:llä työskentelee suomessa, ruotsissa ja norjassa yhteensä 2450 infra-alan ammattilaista. NRC:llä on kohtalaisen hyvä työkanta tälle 2019 vuodelle ja yksi merkittävimmistä töistä on Raide-Jokeri Espoo-Helsinki välillä.

Tampereen raitiotieallianssi jatkuu vielä täydellä touhulla vuoteen 2021 jolloin liikennöinti pitäisi alkaa. NRC:ssä on myös tapahtunut organisaatio muutoksia siten että, koneyksikkö sulautui radan kunnossapitoon ja -rakentamiseen.

Radan kunnossapito alue Kpa-1 ratkeaa kesäkuussa mitkä tarjoajat pääsevät jatko neuvotteluun tarjouskilpailun osalta. Sähkökunnossapidon kilpailutus ratkeaa syksyllä 2019

Olen velvoitettu esimieheni toimesta kiertämään tulevana kesänä työmailla ja keskustelemaan työntekijöitten kanssa, koskien näitä edellä mainittuja muutoksia ja muutenkin kuulemaan työntekijöiden tuntemuksia tulevaan aikaan. Vaikka nyt onkin tapahtunut isoja muutoksia, niin olen/olemme toiveikkaina, että työkanta pysyy hyvänä ja työntekijöille on töitä jatkossakin.

Pääluottamusmies

Hannu Lappalainen NRC Group Finland oy